Sverige har i dag västvärldens mest oreglerade arbetskraftsinvandring med oreda och människoexploatering som resultat. Situationen på svensk arbetsmarknad är världsunik.

Alliansregeringens lagändring 2008 har bidragit till omfattande och i längden systemhotande arbetslivskriminalitet och ekobrottslighet. 

I Sverige utmärker vi oss genom att ha en arbetsmarknad där arbetsgivare själva får bestämma att ta hit lågkvalificerad arbetskraft – utan den arbetsmarknadsprövning av eventuell arbetskraftsbrist som Arbetsförmedlingen utförde före 2008. 

Inte mindre än fyra av tio arbetstillstånd som Migrationsverket beviljade 2018 gällde märkligt nog yrken där Sverige inte alls hade brist på arbetssökande, och där jobben i stället mycket väl hade kunnat utföras av arbetssökande i Sverige. 

Lokalvårdare och köksbiträden från länder utanför EU har blivit mer än tre gånger så många. Och ökningen fortsätter.

Denna import av arbetskraft för att genomföra lågkvalificerade arbetsuppgifter undantränger arbetslösa som redan är bosatta i Sverige.

2019 var det totala antalet arbetstillstånd fram till slutet av september uppe i drygt 18 000. Varav nära 8 000 i kategorin ”Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion”. Ytterligare 3 800 gäller yrken med relativt låga formella utbildningskrav.

Silhuetten av en person i slutet av en gångtunnel

Papperslösas situation: ”Människor utnyttjas på slavliknande sätt”

Nyheter

Bara 6444 arbetstillstånd under perioden januari-september 2019, ganska exakt en tredjedel, gäller tredjelandsmedborgare med någon typ av högskoleutbildning. Det visar Migrationsverkets statistik. 

Denna import av arbetskraft för att genomföra lågkvalificerade arbetsuppgifter undantränger arbetslösa som redan är bosatta i Sverige, exempelvis många som fått uppehållstillstånd av asylskäl.

Drygt hälften av alla arbetslösa i Sverige är utrikesfödda, varav en majoritet saknar yrkes- och akademisk kompetens som med fördel hade kunnat matchas mot dessa jobb. 

Eftersom arbetstagarna som kommer hit är extremt beroende av arbetsgivaren och anställningen för sitt uppehållstillstånd, har detta möjliggjort för arbetsgivare att utnyttja lågkvalificerad arbetskraft från andra länder.

Arbetsgivare som tvingat anställda att betala tillbaka delar av lönen för att på pappret följa reglerna kring lönenivåer, pressar lönestrukturen i Sverige nedåt.

Med anledning av det starka beroendet av arbetsgivarens välvilja accepterar arbetstagare låga löner, farliga arbetsmiljöer och inhuman inkvartering i trånga boenden med andra utländska arbetare.

Moderaterna står fast vid denna moderna slaveri, kommer även Sverigedemokraterna göra det?

Facit efter ett drygt decennium med den nya ordning på arbetsmarknaden som alliansen införde, gör det tydligt att vi behöver en förändring på svensk arbetsmarknad. 

För att komma till botten med undanträngningseffekter behöver vi ett system med arbetsmarknadsprövning av arbetstillstånd med hjälp av parterna. Arbetstillstånd ska ges till branscher med arbetsbrist. 

För att kunna skapa en tryggare situation för löntagarna som har fått arbetstillstånd måste heltidsanställning bli ett krav. 

Vidare behöver vi skärpa förhandskontrollerna av arbetsgivare som anser sig behöva arbetskraftsinvandring, i syfte att upptäcka utnyttjande av systemet och arbetskraftsinvandrare.

En straffsanktionerad anmälningsplikt för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor samt skadeståndsskyldighet till arbetstagarna vid missbruk behövs.

Arbetsgivare ska inte kunna sätta löntagare i de slavliknande förhållanden som förekommer idag, straffen måste skärpas. 

En enhet inom polisen bör inrättas för att en gång för alla sätta stopp för arbetslivskriminalitet. Moderaterna står fast vid detta moderna slaveri, kommer även Sverigedemokraterna göra det?