Världen är större än Europa och majoriteten av den billiga arbetskraften finns utanför Europas gränser. Det är exakt så borgerligheten och Svenskt Näringsliv har diskuterat i årtionden.

Kan vi inte flytta alla företag utomlands där lönerna är lägre så får vi ta hit billig arbetskraft till oss 

Det var därför Alliansen var angelägna att öka arbetskraftsinvandringen genom en överenskommelse med Miljöpartiet i december 2008.

Den borgerliga retoriken om fri rörlighet har hela tiden handlat om företagens vilja att pressa priset på en arbetad timme, inte för omsorg av den enskilda individen. 

Svenskt Näringsliv ville ha fri tillgång till billig och rättslös arbetskraft för att slippa dela vinsterna med svenska löntagare.

Jussi Nieminen Jusola

En gränslös värld där det står var och en fritt att söka lycka överallt låter som ljuv musik i borgerliga öron eftersom det i realiteten innebär oändlig konkurrens där någon fattigare alltid är beredd att göra jobbet ännu billigare.

Inget fack som har krav, inga regelverk som skapar hinder.

Därför blev ingen förvånad över att borgerligheten 2011 åter gjorde en ny migrationsuppgörelse med MP där man definitivt säkerställde företagens tillgång på utländsk arbetskraft.

Två år senare upphörde Skatteverket med sina kontroller av arbetskraft inhyrd utanför EU som byggde på slopade arbetstillstånd innan utfärdande av samordningsnummer.

Därmed var i princip all kontroll avskaffad. 

Blev samhället humanistiskt? En intervju i tidskriften Kvartal med rubriken ”1800-talets arbetsvillkor i repris” ger oss facit. 

Vi hör en arbetare berätta om hur han ”inte ens är en hund i chefens ögon”. Han klarar inte av att berätta om sin situation för sin fru och sina barn. När han försökte organisera sig fackligt fick han sparken direkt.

Denna hänsynslösa exploatering av människor har LO varnat för i många år.

Jussi Nieminen Jusola

De bor fyra män på sjutton kvadratmeter utan rinnande vatten. De tvingas uträtta sina behov i skogen och tvätta sig utomhus med kallvatten från en slang. De sover på madrasser bland råttskit och ohyra.

Chefen ger dem resterna från familjens pizzakväll som lön. Har man otur så ringer han polisen när det närmar sig löningsdag för att sätta dit den som arbetar utan arbetstillstånd.

Den intervjuade arbetaren påstår sig ändå ha det bra jämfört med dem som bor direkt på arbetsplatsen.

Denna hänsynslösa exploatering av människor har LO varnat för i många år.

Man tog hård strid i frågan mot förtaget Laval un Partneri Ltd år 2004.

Då kallade Moderaternas Sven Otto Littorin Elektrikerförbundet och Byggnads åtgärder i Vaxholm för en ”skamfläck i svensk arbetarrörelse ”. De borgerliga partierna tävlade i att utmåla fackligt anslutna arbetare som rasister.

Detta var både ett välriktat knytnävsslag mot den organiserade arbetarklassen men samtidigt en signal till ansvarsfulla företagare att vara beredda att konkurrera med oseriösa företag eller försvinna.

Inte minst byggföretag och åkerier som erbjudit bra löner och schysta villkor. De har sakta men säkert drivits mot konkurs, spruckna drömmar och en kraschad familj medan borgerligheten jublar i kör.

Att vi hamnat här är ingen slump eller otur. Det är medveten politik byggd på ideologi.

Jussi Nieminen Jusola

Jublet har dock tystnat när medborgarnas förväntningar på samhället inte uppfylls och där skuggsamhället brett ut sig som en tyst pandemi. 

Stora delar av svensk arbetsmarknad är idag ett laglöst land där både stora koncerner och små skurkar hämtar hem enorma vinster genom långa och invecklade entreprenadkedjor.

Vid bygget av Nya Karolinska avslöjades ett miljonupplägg med svartjobb. På andra byggen har man kunnat spåra pengar till nätverk som hanterar doping, vapen samt tvättar pengar.

Att vi hamnat här är ingen slump eller otur. Det är medveten politik byggd på ideologi, den kommer från höger, den är naiv och beställaren är Svenskt Näringsliv.

De vände helt enkelt den svenska modellen ryggen trots att den tjänat dem väl med tillväxt och stabilitet under många årtionden. Girigheten blev större än hedern bakom handslaget med de svenska löntagarna. 

Därför blir det komiskt att idag följa borgerliga ledarsidor och tankesmedjor, där de skamlöst slår ut med armarna i ett försök att spela förvånade samtidigt som de skyller utvecklingen på arbetarrörelsen.

Jublet har dock tystnat när medborgarnas förväntningar på samhället inte uppfylls och där skuggsamhället brett ut sig som en tyst pandemi.

Jussi Nieminen Jusola

Samma borgerliga röster slogs i fyrtio år för den här utvecklingen på arbetsmarknaden – när missnöjet blir för stort skyller de ifrån sig.

Svenskt Näringsliv ville ha fri tillgång till billig och rättslös arbetskraft för att slippa dela vinsterna med svenska löntagare.

Borgerligheten har nu påbörjar ett nytt kapitel i förvrängningen av historien. Nu skall de ta hjälp av nationalister som med etnisk splittring skall rädda borgerligheten från folkets missnöje över deras egen politik.

Vi som på allvar vill rädda den svenska modellen, som hela världen såg upp till, gör bäst i att organisera oss på riktigt igen.

Det har varit framgångsrikt historiskt och det kommer naturligtvis att fungera igen när vi gör det.

Fråga Svenskt Näringsliv som har nittio procents organiseringsgrad. De fick ju precis som de ville. 

Jussi Jusola Nieminen

Jussi Nieminen Jusola är yrkeslärare på El/Energiprogrammet och verksam i Socialdemokraterna 

Bild: Privat