LO-borgen står i brand. I förgrunden syns Martin Ådahl, avbildad som hjälte gåendes från den typiska hollywoodexplosionen. 

Tavlan lämnas över till en leende Martin, som precis tilldelats Centerstudenternas pris Årets centerparlamentariker, för det gångna årets hårda arbete. Frihetsreformen han hyllas för är såklart uppluckringen av LAS.

Ganska fort efter att bilden hade börjat spridas kom avståndstagarna, däribland Annie Lööf och snart därefter Martin Ådahl som tvingades pudla och be om ursäkt.

Det som upprör de unga centerpartisterna är just att de svenska fackförbunden är de som står i det främsta ledet mot nyliberalismen. Det är vi som tar fajten mot avregleringar i samhället och arbetslivet, otrygga jobb och orättvisa löner.

Centerungdomarnas kommunikation kring facket är som enskild händelse ofarlig, men kan som en del i ett större perspektiv vara en drivande faktor i ett råare klimat, där allt kan kallas satir.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Med Margret Thatchers korståg mot brittiska fackförbund som inspiration rör sig tyvärr delar av centerrörelsen mot en mer konfrontativ linje. 

Hatet och förföljelsen mot fackliga företrädare i världen är omfattande. I Sverige fördes länge en lång och hård kamp för rätten att organisera sig, stoppa svartlistning och förföljelse.

Under senare årtionden har föreningsfriheten varit relativt ohotad, fram tills de senaste åren.

Det politiska klimatet polariseras allt mer. Fackföreningshatet bland centerungdomar är oroande, inte minst när det med all säkerhet finns fler partier i riksdagen som både vill inskränka vårt inflytande, men framförallt möjligheten att organisera oss.

Så länge konflikten handlar om rättigheter och skyldigheter blir konflikten enkel, arbete mot kapital. Men när maktfrågor som rör rätten att organisera oss, möjligheten att organisera sig och att slippa förtryck på grund av sitt engagemang blir läget ett annat.

Idag hotas fackligt förtroendevalda och anställda. Detta har troligtvis alltid skett, på grund av olika orsaker. Det som oroar mig just nu är omfattningen.

Forskare skräms till tystnad, fackliga företrädare hängs ut på internet och journalister tystnar.

Centerungdomarnas kommunikation kring facket är som enskild händelse ofarlig, men kan som en del i ett större perspektiv vara en drivande faktor i ett råare klimat, där allt kan kallas satir.

Med Margret Thatchers korståg mot brittiska fackförbund som inspiration rör sig tyvärr delar av centerrörelsen mot en mer konfrontativ linje.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Jag tror att vi måste möta den här vågen med lyhördhet och demokratianda. Vi måste våga och orka lyssna på varandra med respekt, och hitta kompromisser kring våra världsbilder.

Starka fackförbund och ett starkt föreningsliv är goda kännetecken för välfungerande demokratier, slå vakt om dessa värden!

Med samma lyhördhet ska vi också fortsätta möta alla de som ännu inte valt att bli medlemmar i vår förening. Det är bara genom att bli fler som väljer att gå med, och stanna kvar som vi kan bli starkare. 

Detta behövs nu mer än någonsin, när LAS förändras och fackens inflytande i samhället utmanas.

Vi kommer inte sluta ta fajten mot avregleringar, otrygga villkor och ojämlikhet.

Med 115 års tradition av att vara små, men starka, kompetenta och vågade spelar Elektrikerförbundet en viktig roll i att forma arbetslivets villkor.

Jag lovar att jag kommer fortsätta jobba för att öka det inflytande vi idag har, men jag behöver din hjälp för att vi ska bli fler.

Porträttbild på Urban Pettersson
   

Urban Pettersson,
Elektrikerförbundets ordförande

Bild: Gustav Gräll