Ni har säkert sett bilden på de tre äggen. Ett vitt, ett brunt och ett gult. Knäckta i stekpannan är det omöjligt att skilja på dem åt.

Det är en utmärkt metafor för hur ologisk, okunnig rasism och främlingsfientlighet är. Innan för skalet, hudfärgen, är vi alla lika.

Så när vi vid högtidliga sammanhang pratar om alla människors lika värde kan detta inte tillåtas stanna vid vår yttre nationella gräns. Vi är ju alla människor, men ser olika ut.

Moderaterna publicerade nyligen på Twitter:

”Nyanlända borde inte få full tillgång till svensk välfärd från dag ett, utan i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare.”

Fascism, nazism, rasism och främlingsfientlighet är en fråga om vad som accepteras i politiken. Vad vi ser i svensk politik i dag är hur denna mentala röta fått fäste och sprider sig.

Ingemar E L Göransson

Ett postulat som är märkligt på många sätt. Säg att A som kommer till Sverige från annat land som flykting eller för att söka jobb bryter benet när denne kliver av tåget.

Ska då Kristersson beskäftigt springa fram och säga:

”Jobba först, betala skatt och bli svensk medborgare så ska vi gipsa ditt ben!”

En orimlighet naturligtvis och det vet Kristersson. Moderaternas tweet var inget annat än en spekulation i rasism och främlingsfientlighet.

Det vet Kristersson, men Kristersson och därmed moderaterna anpassar sin politik till de öppna rasisterna och främlingsfientliga i SD.

Det är därför ytterst oroväckande att se borgerlighetens förflyttning allt längre ut i ett stinkande politiskt träsk där hittills dessa fascistiska idéer om människors olika värde varit förpassade under lång tid.

Samma förflyttning som gjorde det möjligt för de goda medborgarna i Tyskland att se åt annat håll när deras judiska grannar deporterades till utrotningslägren.

Fascism, nazism, rasism och främlingsfientlighet är en fråga om vad som accepteras i politiken. Vad vi ser i svensk politik i dag är hur denna mentala röta fått fäste och sprider sig.

När vi med större kraft och övertygelse mer än någonsin borde hävda alla människors lika värde får vi inte ta oss friheten att se bort, att vara tysta.

Ingemar E L Göransson

Jag har i ett par romaner beskrivit hur detta kan ske och faran av tystnad. Det är som Martin Luther King uttryckte det:

”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”.

Låter DU och JAG tystnad råda, blir du och jag också medskyldiga. Som arbetare har du mer samhörighet med arbetaren från annat land än arbetsgivaren från ditt.

Som sagt, de tre äggen är en utmärkt metafor för rasism och främlingsfientlighet.

När vi med större kraft och övertygelse mer än någonsin borde hävda alla människors lika värde får vi inte ta oss friheten att se bort, att vara tysta.

Det förstår Kristersson, men makten och härligheten är viktigare än humanism och empati för medlöpare. Så också moderatledaren.