Nyregistreringen av el- och hybridbilar fortsätter sin kraftigt uppåtgående trend och står redan för 4 procent av hela Sveriges fordonspark.

För elektrikerföretag innebär detta stora möjligheter när de skaffar sig erforderlig elbilskunskap.

Totalt finns idag över 207 000 el- och hybridbilar i Sverige, vilket utgör över 4 procent av den totala personbilsflottan. 2030 är prognosen 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige.

Den här trenden drivs också på av flera nationella såväl som internationella stimulansprogram. EU överväger exempelvis att helt ta bort momsen på bilar utan avgasutsläpp.

Stora och långsiktiga möjligheter finns alltså för de elektrikerföretagare som satsar på att investera i kompetens för laddinfrastruktur.

Cecilia Routledge, CTEK E-Mobility

Bonus malus-systemet för 2021 innebär ytterligare 10 000 i bidrag till den som köper en ny elbil, totalt 70 000 kronor.

Med så många elbilar ökar även efterfrågan på laddstationer, såväl för privat bruk som i offentliga miljöer.

Enligt intresseorganisationen Power Circle finns idag 2 458 publika laddstationer med totalt 12 553 laddpunkter.

Dessa är huvudsakligen koncentrerade till storstadsregionerna, men flera initiativ finns för att snabba på utbyggnaden i andra delar av Sverige.

Nyligen införda EU-regler kräver dessutom att det alltid installeras laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation av byggnader i Sverige.

Efterfrågan ökar även i offentliga miljöer såsom köpcentrum, bensinstationer, rastplatser med flera.

För elektriker eller elinstallatörer innebär utvecklingen intressanta möjligheter.

Efterfrågan på elektriker som är kunniga, och helst certifierade, kommer att öka när denna förhållandevis nya typ av elektrisk apparatur införs så snabbt och i sådan omfattning.

Den som genomför installationen kommer därför behöva besvara inte bara frågor kring installationen, utan även om användning och reparationer om utrustningen går sönder.

Cecilia Routledge, CTEK E-Mobility

Den svenska regeringen har för 2021 också infört en 50-procentig skattereduktion vid införskaffning av laddstationer för elbilar för privatpersoner. Avdraget sker på samma sätt som ROT- och RUT-avdraget.

Hos köparna är dock kunskapen ofta låg när det gäller laddinfrastruktur. Den som genomför installationen kommer därför behöva besvara inte bara frågor kring installationen, utan även om användning och reparationer om utrustningen går sönder.

Genom att utbilda sig själv och/eller sina anställda kan elektrikerföretag både stärka sig på marknaden och erbjuda en god service till sina befintliga kunder.

Sådana utbildningar finns redan tillgå från ett flertal aktörer på marknaden. Med certifiering blir det lättare att visa för kunderna att man har det som krävs för att ta hand om en installation av teknik som de flesta icke-elektriker ännu vet ganska litet om.

Elektrifieringen av den svenska fordonsflottan har bara börjat och den kommer att pågå under decennier.

Just nu ligger fokus på privata elbilar, snart kommer nästa kapitel öppnas när de tyngre fordonen också övergår till eldrift.

Stora och långsiktiga möjligheter finns alltså för de elektrikerföretagare som satsar på att investera i kompetens för laddinfrastruktur.