I slutet av 2018 fanns det enligt informationstjänsten 5 300 privatägda elbilar i landet. Ett år senare var antalet 10 959 rena elbilar.

Antalet laddhybrider har under samma tid ökat med över 25 procent, drygt 19 000 bilar.

Samtidigt försvinner allt fler bensinbilar. Under det senaste året har nära 69 000 bensinbilar avregistrerats eller tagits ur bruk, vilket är en minskning på nästan 2 procent.