Trots elstötarna fördes inte sommarjobbarna till sjukhus. Det ser bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen allvarligt på. Arbetsmiljöverket har utrett händelserna.

– Det är två sommarjobbare som fått stötar. Vi tror att de har försökt att forcera laddhandsken åt fel håll. Jag vet inte om det ens är möjligt men så har de gjort, säger Mia Forsman, HR-strateg på Mölndalsbostäder.

Vid det första tillfället fick enligt bostadsbolaget den ena av sommarjobbarna en stöt i armen när denne stoppade in en kontakt för att ladda en elbil. En gnista uppstod också som träffade handen.

Vi tror att de har försökt att forcera laddhandsken åt fel håll.

Mia Forsman, HR-strateg på Mölndalsbostäder

Dagen efter fick den andra sommarjobbaren en kraftig stöt när denne försökte ladda elbilen. Kontakten som sattes i laddstationen blev enligt uppgift i det fallet bränd. 

Bostadsbolaget har uppgett att sommarjobbarna efter händelserna nekade till ett erbjudande om att få åka till sjukvården för hälsokontroller. 

Enligt Mia Forsman fanns det inga tidigare skador på utrustningen som kan förklara det inträffade. 

– Elektriker har varit och sett över själva uttaget. Det var inget problem med det uttaget. 

Efter att ha fått in en anmälan från bostadsbolaget har Arbetsmiljöverket utrett händelsen. 

– Det som Mölndalsbolaget kom fram till var att en laddkabel till bilen var skadad. De tror att kontakten skadats, troligen på grund av handhavandefel, säger Bengt Andreasson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har nyligen lagt ner utredningen av händelserna efter det att man konstaterat att bostadsbolagets agerande varit rätt.

De har gjort egentligen allting som vi kan begära.

Bengt Andreasson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket

– De har egna elektriker inom Mölndalsbostäder så de vet vad man ska göra. Det var en kabel som hade gett en stöt så den har de bytt ut och sedan höll de på att gå igenom alla motsvarande anläggningar och man har satt upp jordfelsbrytare bland annat, plus att de har skrivit i sin krisplan vad man gör när man får el i sig.

– De har gjort egentligen allting som vi kan begära.

Bengt Andreasson tycker det är viktigt att personer som får elstötar uppsöker vården. Det gjordes emellertid inte de aktuella fallen.

Bostadsbolaget hade inte med det i sina rutiner, men har alltså ändrat så att det nu är obligatoriskt vid elolyckor.

– Man hade inte besökt sjukvård. Men nu har Mölndalsbostäder gjort om sitt krisberedskapsdokument.

Alla som får ström i sig bör åka till sjukvården och be att få en undersökning. För det har visat sig att det efter hand kan komma saker som man inte riktigt ser på en gång.

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

Borde EKG ha tagits på sommarjobbarna?

– Ja, säger Bengt Andreasson.

Fredrik Byström Sjödin, teknisk expert när det gäller elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen, tycker det är mycket problematiskt att sommarjobbarna inte fördes till sjukvården för undersökning.

– Alla som får ström i sig bör åka till sjukvården och be att få en undersökning. För det har visat sig att det efter hand kan komma saker som man inte riktigt ser på en gång. Framför allt när det sker på arbetstid så är det jätteviktigt att man får allt dokumenterat. Skulle det vara så att man senare i livet får men så måste det finnas en dokumentation så att det kan klassas som en arbetsskada.

– Om du skulle få problem efter fem år och du inte har gjort den dokumentationen, som är väldigt enkel, då har du jätteproblem att få något från arbetsskadeförsäkringen.

Fredrik Byström Sjödin ser också risker med den utrustning som på många ställen används för att ladda elbilar.

– De olyckor som skett hittills och det som vi ser som den stora risken det är att personer som har elbilar inte förstår att man inte kan ladda sin elbil i ett vanligt eluttag. Det är den stora risken, säger han.

Fredrik Sjödin

Den stora risken är att personer som har elbilar inte förstår att man inte kan ladda sin elbil i ett vanligt eluttag

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

Varför kan man inte det?

– För att vanliga vägguttag inte är byggda för den typen av belastning. De är provade för att klara en märkström, alltså 10 eller 16 ampere, i en timme. Och det fixar de, inga problem. Men de fixar inte 10 eller 16 ampere i 10 timmar varje dag i tre år. Då brinner de upp.

– Det finns minst två stycken villor som har brunnit på grund av detta.

Hur är det med elstötar från sladdar?

– Det som har börjat komma upp är att det finns en viss typ av laddare där det sitter en elektronikmodul på sladden och den är ganska tung. Den måste man hänga upp på ett visst sätt så att inte tyngden av klumpen gör så att det blir sådana skador att du får ström i dig. Det har inte hänt några olyckor än vad jag vet men definitivt incidenter.

– Jag har i alla fall hört från Elsäkerhetsverket om två case som de känner till. Mörkertalet är säkert stort.

Bostadsbolaget i de aktuella fallen har nu installerat jordfelsbrytare. Hur ser du på det?

– Jordfelsbrytare är bra men det är inte säkert att de hjälper alla gånger.

Jordfelsbrytare är bra men det är inte säkert att de hjälper alla gånger.

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

– Blir det ett fel mellan två faser då hjälper den ingenting. Då är det tänkt att säkringen ska ta hand om det eller något annat system.

Uthyraren av elbilarna säger sig vara förbryllad över det som hände de två sommarjobbarna.

Han planerar att kontakta tillverkaren av elbilen om det inträffade.

– Vi har studerat det hela. Vi vet inte riktigt hur sommarjobbarna burit sig åt, säger bolagets ägare.