Fredrik B Sjödin, elsäkerhetsexpert vid Installatörsföretagen, är författare till den nya handboken. Han säger att som installatör måste man ha koll på att det krävs en laddningsbox mode 3 typ 2-uttag vid elbilsladdning. 

– Risken är att man luras att tro att det räcker med ett vanligt vägguttag. Vi har sett flera exempel på där elfirmor och elektriker stått lite villrådiga när kunden absolut vill att det ska vara ett vanligt vägguttag. 

Vad är risken med ett vanligt eluttag?

– Om man använder ett vanligt vägguttag, ett shukouttag, för att ladda en elbil så kommer vägguttaget bli varmt och till slut gå sönder. Risken är att det blir varmgång, och att huset brinner ned. De uttagen är inte byggda för den typen av belastning helt enkelt. Men de flesta elektriker kan det här egentligen. 

Fredrik Sjödin

Det här utgår från ett EU-direktiv och inget någon bara har hittat på.

Fredrik B Sjödin, elsäkerhetsexpert vid Installatörsföretagen

Så varför blir det ändå fel?

– Kanske leverantören har sagt till kunden att det räcker med ett vanligt vägguttag, och då kan kunden bli påstridig. I vissa fall står det till och med i instruktionerna till elbilen att det räcker med ett vanligt vägguttag, och då blir det ju svårt att argumentera om man inte är påläst. 

Hur är det med bilförsäljarna, har de koll på det här?

– Det är väl si och så med det. Många bilar levereras med en laddningssladd med en vanlig stickpropp, och den kan man använda för att ladda i nödfall. Om du till exempel åker och äter middag hos någon och vill ladda din elbil under middagen. Då kan du använda den.

Så det går att använda ett vanligt uttag en kortare stund?

– Ja, under en eller två timmar. Problemet uppkommer om du använder vägguttaget varje kväll tio timmar åt gången. Då kommer det här vägguttaget att gå sönder. I värsta fall kommer kåken att brinna upp. 

Behövs en utbildning även för bilförsäljarna?

– Åtminstone att de är pålästa i vad de säger. Det här utgår från ett EU-direktiv och inget någon bara har hittat på. Laddningsstationer i offentliga miljöer ska vara mode 3 typ 2, det säger direktivet. 

Framsidan på handboken "Installation av laddningsstationer för elfordon"
Installatörsföretagen har tagit fram handboken ”Installation av laddningsstationer för elfordon”.

Fredrik B Sjödin påpekar även att till laddningsstationen ska det även ingå någon form av lastbalansering. Det kan innebära att det även krävs en datakabel mellan laddningsstationen och mätarskåpet.

En annan viktig punkt är att kontrollera skicket på gruppcentralen. 

– En elbil drar ju väldigt mycket ström, under hela tiden den laddar, och centralen kanske har suttit där den sitter i 30 års tid. Därför måste man se till att den är i gott skick, så att det inte händer något.  

Ur handboken Installation av laddningsstationer för elfordon

 • Montage och installation av laddningsstationer för elfordon är ett arbete som enbart får utföras av registrerade elinstallationsföretag. Som lägst kräv auktorisation typ AL. 
 • En tydlig och väldefinierad beställning är viktig, beställningen bör alltid vara skriftlig och undertecknad av alla parter. Om kunden är en privatkonsument kan Konsumentverket Hantverksformulär med fördel användas. 
 • Eftersom en laddningsstation kommer att bli en stor belastning på den befintliga elanläggningen kan nätföretaget behöva få vetskap om att en laddningsstation kommer att installeras på fastigheten. Nätföretaget kan behöva förstärka det överliggande nätet. Därför ska en föranmälan alltid göras. 
 • De flesta laddningsstationer kräver någon form av tillkommande mätutrustning i mätskåpet. 
 • Elfordonet kommer att vara den i särklass största effektförbrukaren i hushållet. Utan lastbalansering kommer det inte gå att ladda bilen samtidigt som till exempel tvättmaskinen, strykjärnet eller dammsugaren används. 
 • En fastighet med 16A huvudsäkring kommer att behöva någon form av lastalansering för att inte huvudsäkringarna ska lösa ut ideligen. 
 • Installation av ett lastbalanseringssystem kräver normalt en trådbunden kabelförbindelse mellan laddningsstationen och mätarskåpet. 
 • Jordfelsbrytare av typ A bör inte användas, ej heller typ AC, dessa bör bytas ut till typ B. 
 • Vid jordfelsbrytare typ A kan den eventuella likströmskomponenten från laddningsstationen fortplanta sig ut i hela den befintliga elanläggningen och göra jordfelsbrytarna obrukbara. 
 • Efter installation bör kontroller göras, bland annat funktionskontroll. Detta görs genom att ansluta elfordonet och därefter slå på andra strömförande utrustningar i elanläggningen såsom ugn, spis, bastuaggregat och så vidare. Mät strömförbrukningen direkt efter servissäkringarna. 
 • En färdiganmälan ska alltid skickas in till nätföretaget när alla installationer är slutförda. Anläggningen får inte tas i bruk utan nätföretagets medgivande, om inte nätföretaget meddelat annat.