Läsarens fråga:

Ett tecknat frågetecken

Hej!

Min moster är sammanboende med sin kille och de bor i en lägenhet som han köpte innan hon flyttade dit.

Nu vill hon deläga en bostadsrätt med sin dotter, för att hennes barnbarn senare ska få som arv. Hon ska inte bo i bostadsrätten utan det blir bara hennes dotter, svärson och barnbarn.

Har hennes sambo några juridiska rättigheter till den nya bostaden där hon är delägare ifall att hon avlider först? Tack på förhand.

Med vänlig hälsning,
Mikael

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Juristen svarar:

En tecknad domarklubba

Hej Mikael!

I den här frågan måste vi först titta på Sambolagens regler för att ta reda på om din mosters sambo har någon rätt till bostadsrätten genom bodelning.

Om ett samboförhållande upphör för att de båda separerar, eller för att en av dem går bort, kan en sambo som inte är ägare till en bostad ändå ha rätt till del av denna i bodelning.

Det förutsätter dock att bostaden utgör så kallad samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. 

Eftersom din mosters bostad inte har förvärvats för att hon och sambon ska använda den tillsammans är den inte samboegendom. Din mosters sambo har därför ingen rätt till bodelning i den.

Den andra frågan vi måste titta på är arvsrätten. Sambor ärver inte automatiskt varandra enligt lag. Däremot är det vanligt att sambor skriver inbördes testamenten där de testamenterar egendom till varandra.

Kanske har din moster och hennes sambo skrivit ett sådant testamente? För att vara på säkra sidan bör ni kontrollera det med henne.

Sammanfattningsvis har alltså din mosters sambo inte någon juridisk rätt till bostadsrätten, under förutsättning att din moster inte har givit honom sådan rätt genom ett testamente.

Nadja Forsman
Chefsjurist, Help
 

Bild: Colourbox

Layout och grafik: Chris Smedbakken