Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö.

Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se

Ange ”Fråga experterna” i ämnesraden.


Fråga:

Hej!

Jag och min make gifte oss för drygt 20 år sedan. Vi har inga gemensamma barn men vi har båda två barn var från tidigare förhållanden.

Om det händer oss något vill vi att den efterlevande av oss ska ärva allt och att våra barn får vänta med att få sitt arv till dess vi båda har avlidit. Hur gör vi för att få sitta i orubbat bo?

Hälsningar
Mona och Kjell i Dalarna

Svar:

Hej!

”Orubbat bo” är ett gammalt uttryck som fortfarande används flitigt av gemene man när man vill att efterlevande maken skall ärva den först avlidnes hela kvarlåtenskap.

Det finns dock bara ett sätt att vara säker på att få ärva all kvarlåtenskap från sin make och det är att vara gift och antingen bara ha gemensamma barn eller inga barn alls.

Vid arvsfördelning är nämligen utgångspunkten att barnen till den avlidne ärver all dennes kvarlåtenskap till lika del. Det som barnen ärver är deras arvslott. Är arvtagaren gift ska dock hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med undantag för den avlidnes särkullbarns arvslotter.

Särkullbarn är de barn som inte är makarnas gemensamma barn. De gemensamma barnen får alltså vänta på att få arv till dess även den efterlevande maken avlider.

Maken ärver i dessa fall egendomen med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen har efterarvsrätt.  I ert fall innebär det att era särkullbarn får ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång.

Vill ni skydda den efterlevande make måste ni upprätta ett testamente där det stadgas att den efterlevande maken skall ärva före särkullbarnen. Särkullbarnen har dock alltid rätt att begära ut sin laglott.

Laglotten är hälften av arvslotten. Särkullbarnen kan självklart välja att respektera er vilja genom att godkänna det testament som stadgar att de ska avvakta att ta ut sitt arv till dess båda har gått bort.

Det finns stränga formkrav som måste följas för att ett testamente ska vara giltigt. Min rekommendation är därför att ni kontaktar en jurist som upprättar testamentet så att allt blir korrekt gjort.

Alla medlemmar i Elektrikerförbundet har HELP:s Juristförsäkring så det är bara att kontakta oss så hjälper vi till, utan kostnad!

Allt gott!

/Sara Bandert Malmberg
Jurist och avdelningschef på HELP Försäkring