Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö.

Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se

Ange ”Fråga experterna” i ämnesraden.


Uppsägningstid

Fråga: Hur lång uppsägningstid har jag om jag vill säga upp mig själv?

//Jobbtrött

Svar: Du har en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv.

//David Fernhed, ombudsman Region Mitt, Elektrikerförbundet 

GPS-puckar

Fråga: Företaget har satt in GPS-puckar i firmabilen, får man göra det?

//Undrande 

Svar: Företaget ska förhandla med Elektrikerförbundet innan det får ske.

I förhandlingen går man bland annat igenom syftet med gps:en samt vem och vilka som ska ha tillgång till systemet.

//David Fernhed, ombudsman Region Mitt, Elektrikerförbundet

Rättvisa arv

Fråga: Jag har tre barn. Två av dem har jag hjälpt ekonomiskt medan det tredje inte har behövt sådan hjälp. Jag tycker det är viktigt att det blir rättvist för det tredje barnet vid min bortgång. Hur ser jag till att det blir rättvist mellan mina barn? Vad behöver jag tänka på?

//Förälder

Svar: Hej!

Om barnen har fått ekonomisk hjälp i form av en gåva tas det automatiskt hänsyn till det i en arvssituation. Gåvor till bröstarvingar betraktas som förskott på arv, om det inte har föreskrivits något annat. Arvet ska alltså fördelas så att ditt tredje barn blir kompenserat.

Det är vanligt att man hjälper sina barn med ett lån utan att det finns något uttalat krav på att det ska återbetalas. Då är det viktigt att tänka på att skulden preskriberas efter tio år. Det kan leda till att man inte tar hänsyn till lånet i en arvssituation, vilket i sin tur leder till orättvisa mellan barnen. Det finns två sätt att lösa detta. Ett sätt är att se till att lånet inte preskriberas.

Det kan du göra genom att du och det barn som lånar pengar gör en notering på skuldebrevet, till exempel nio år efter att lånet skedde. Ni skriver helt enkelt att preskriptionsavbrott skett och signerar med era namn, så dröjer det ytterligare tio år innan lånet preskriberas.

Ett annat sätt är att efterskänka lånet genom en gåva (det måste självklart göras innan lånet preskriberas). Då kommer hela beloppet att avräknas som förskott på arv och ni behöver inte tänka på preskriptionsfristen.

Det är också bra att veta att om reglerna om förskott på arv ska kunna användas måste dödsbodelägarna känna till gåvorna. Det kan ju ha gått många år mellan gåvorna och arvfallet och då kanske gåvor har glömts bort. Därför är det klokt att upprätta ett testamente där man skriver in vilka gåvor som har förekommit. Den som gör arvskiftet får klara besked om vad som har hänt och slipper förlita sig på arvingarnas minne.

//Nadja Forsman, chefsjurist, Help