Elektrikerna i Göteborg har haft ett rykte om sig att ha väldigt goda avtal för resor. Bakgrunden till det är löskupongsystemet. 

– Förr i tiden förde man in en biljett i en automat. Vi hade stora kuponger som man vek dubbelt och det small till ordentligt när man stämplade. Det senaste året har dessa enkelkuponger kostat 31 kronor i Göteborg. I vårt lokala avtal hade vi betalt för två kuponger per dag, det vill säga 62 kronor, förklarar Thomas Sandgren.

Ett problem den senaste tiden är att Skattemyndigheten har betraktat denna ersättning som lön, som det ska betalas sociala avgifter på. Det här har gjort att arbetsgivarparten har önskat en omförhandling av avtalet.

Förr i tiden förde man in en biljett i en automat. Vi hade stora kuponger som man vek dubbelt och det small till ordentligt när man stämplade.

Thomas Sandgren, ombudsman i region Väst

Utöver ersättningen för (de fiktiva) löskupongerna har de anställda som brukligt fått betalt för restiden mellan hemmet/företaget och arbetsplatsen.

Det har alltså dels varit en reskostnadsersättning och dels en restidsersättning. På liknande sätt ser det ut även i resten av landet. 

I det nya avtalet för Göteborg och Mölndal kommer dessa ersättningar att slås ihop till en. Allt blir en dagsersättning som betraktas som lön. Det är unikt med Göteborgs nya avtal. 

För att hitta rätt nivå på denna ersättning har Thomas Sandgren och Installatörsföretagens lokala företrädare varit ute på olika företag i området för att ta reda på hur mycket de betalar för sina anställdas resor.

Utifrån detta har de båda parterna förhandlat fram en summa. 

Den gällande ersättningen från och med 1 juni 2021 blir:

1,74 timmar restidstimme gånger 117,42 kronor. Det blir 204 kronor per dag – eller över 4 000 kronor i månaden.

Det nya hemortsavtalet

En karta med texten Hemortsområde på

Tidigare var Göteborg och Mölndals hemortsområde indelade i elva olika resezoner. I och med det nya avtalet som börjar gälla 1 juni är dessa zoner borttagna. Istället är det den heldragna linjen runt området som gäller.

Om både företagets och arbetsplatsens adress ligger innanför den heldragna linjen (se karta nedan) så gäller dagsersättningen på 204 kronor per dag.
Det finns dock några undantag. Till exempel om den anställde arbetar med att bygga om inne på det egna företaget. 

Ligger företag eller arbetsplats utanför den heldragna linjen gäller ersättningarna i Installationsavtalet, om inte en särskild överenskommelse görs mellan företag och anställd. 

En karta över Göteborg och Mölndal
Om både företagets och arbetsplatsens adress ligger innanför den heldragna linjen så gäller dagsersättningen på 204 kronor per dag.