• Foto: Tomas Nyberg

Beredskapen, övertiden och restiden måste regleras för kraftverkselektrikerna.

Det menar Elektrikerförbundet, som menar att företagen utnyttjar de anställda.

Elektrikerförbundet kräver också en löneökning på 3,2 procent och en trygghet vid verksamhetsövergång.

 

 

 

Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Efa har mötts för att starta förhandlingarna inför ett nytt avtal. Det nuvarande avtalet går ut den 31 mars.

I Elektrikernas krav finns de gemensamma kraven inom 6F om 3,2 procents löneökning och en höjning av ersättningar med samma nivå.

 

LÄS ÄVEN:

”Långa dagar för många”

”Industrin måste sätta märket”

Så gick det 2013

 

För Kraftverksavtalet kräver man dessutom nya regelverk för beredskap, restid och övertid, samt en överenskommelse om ett regelverk vid verksamhetsövergång som garanterar en större trygghet för Elektrikerförbundets medlemmar.

Elektrikerförbundet menar att arbetsgivare missbrukar användningen av beredskap. Kostnaden är i dag för liten för att beordra beredskapsarbete, menar Elektrikerförbundet. Därför kräver facket högre ersättning.

Vad gäller övertid, så menar Elektrikerförbundet att arbetsgivarna i dag planerar verksamheten så att övertiden blir ofrånkomlig, och att avtalet därmed missbrukas.

Därför kräver man begränsningar i rätten att beordra övertid, samt att man vid övertidsarbete får både övertidsersättning och beredskapsersättning.

Vidare menar Elektrikerna att man i avtalet inför regler om betalning av restid enligt den EU-dom som kom i fjol, som säger att restid till och från arbetet räknas som ordinarie arbetstid om man utgår från hemmet.

”Tiden för rekreation blir liten och förutom att tiden med familj och vänner blir lidande ökar risken för olyckor med allvarliga skador.”, skriver Elektrikerna i sin sammanställning av krav gentemot arbetsgivarorganisationen Efa.

 

 

 

Den verksamhetsövergång som ofta blir verklighet när ett nytt företag tar hem en upphandling, leder många gånger till att arbetare blir arbetslösa efter övergången. Där menar Elektrikerförbundet att den trygghet som är tänkt att gälla enligt lagen aldrig blir verklighet. Många gånger får arbetstagarna inte följa med till det nya företaget vid en verksamhetsövergångs.

Bland kraven finns också krav om att en huvudentreprenör ska ha större kontroll på underentreprenörer, att regionala skyddsombud beviljas tillträde på alla arbetsplatser och att man ska ha rätt att neka beredskap på grund av familjeskäl.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

LÄS ÄVEN:

”Långa dagar för många”

”Industrin måste sätta märket”

Så gick det 2013

 

 

Krav från Elektrikerna

Betalreglerna för arbete som sker vid beredskap förändras så att ersättning för utfört arbete utgår parallellt med beredskapsersättningen.

Regler om begränsning av övertiden införs.

Både övertidsersättning och beredskapsersättning vid övertid.

Kraftverksavtalet bör tillföras regler som tar höjd för det nya rättsläge som inträtt efter EU-domstolens dom.

Ändrade regler vid verksamhetsövergång som ger större trygghet.

Fria hemresor varje vecka.

Rätt att säga nej till beredskap av familjeskäl.

mm

Gemensamma krav från 6F

Löneökningar med minst 800 kronor per månad för heltidsanställd med en lön under 25 000 kronor. Lägsta utrymme 3,2 procent i genomsnitt.

Höjda lägstalönerna med 800 kronor.

Samma höjning i procent av andra ersättningar i avtalet.

Tydliga regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att ensidigt införa integritetspåverkande åtgärder införs i avtalen.

Det införs regleringar som hindrar att arbetsgivare använder timanställda utan överenskommelse.

Regler som minskar missbruket av omreglering till lägre tjänstgöringsgrad.