Under våren kommer Elektrikerförbundet att diskutera hur elektrikeryrket påverkas av omvärldsförändringar och hur Svenska Elektrikerförbundet som fackförbund ska kunna ta vara på de utmaningar det för med sig.

Olika grupperingar kommer att spana trender, formulera framtidsscenarios och hitta innovativa lösningar på framtida yrkesutmaningar.

Förbundet har planerat för sex olika workshops enligt följande:

  1. ”Koll på omvärlden. Vad har påverkat sedan 2010?”. Tanken är att samla in exempel på vad och vem som påverkat elektrikers yrke de senaste tio åren.
  2. ”Trender som påverkar elektriker?”. Tanken är att försöka hitta de viktigaste trender som påverkar bransch och yrkesliv för elektriker fram till år 2030. Gruppen tittar på hur de hänger ihop, vilka trender som är säkra och osäkra och vilka konsekvenser de kan föra med sig. Samt funderar på vad Elektrikerförbundet bör göra åt dem.
  3. ”Möjliga framtidsscenarios?” Här arbetar gruppen med fyra möjliga framtidsscenarion och tittar på vilka konsekvenser de har för elektrikers yrkesliv. Samt funderar på vad Elektrikerförbundet bör göra åt dem.
  4. ”Ett brev från framtiden”. Varje deltagare får i uppgift skriva ett ”brev från framtiden” och i förväg skicka in. I en gemensam workshop, diskuteras sedan vilka visioner som finns och vilka resurser Elektrikerförbundet har för att kunna förverkliga dem.
  5. ”Strategiska utvecklingsområden”. Alla idéer från workshopen sammanställs till strategiska utvecklingsområden och gruppen funderar över en möjlig handlingsplan.
  6. ”En möjlig framtid?”. Det samlade resultatet presenteras i en rapport och vid ett möte med möjlighet till reflektion.

Alla möten sker digitalt under våren/hösten 2021.

Ett tecknat kuvert med ett brev i
Är du intresserad?

Den medlem som är intresserad av att delta i framtidsspaningarna skriver ett mejl till postbox.fk@sef.se och skriver ”Intresseanmälan Elektriker 2030” i ämnesraden.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock