Framtidens Elektriker är den officiella delen av Elektrikerförbundets ungdomsverksamhet. FE skapades i början av 2019 och har under året börjat med att sätta upp strukturer för hur arbetet ska fungera.

Under den årliga ungdomskonferans i Augusti skapades den centrala ungdomskommittén (CUK) inom Framtidens Elektriker. CUK:en fungerar som en styrelse och är de som har det primära ansvaret att de mål och aktiviteter som är planerade under året genomförs.

Primära uppgiften för Framtidens Elektriker, som också diskuterades under konferensen, är att genomföra förbundets skolinformationer.

Om vi inte lägger mycket tid och energi på detta kommer vi missa väldigt många potentiella medlemmar.

Jonas Eriksson

Det är extremt viktigt för oss att alla studerande får en grundläggande facklig- och branschinformation innan de kommer ut i arbetslivet.

Det är här vi hittar vår framtida medlemskår. Om vi inte lägger mycket tid och energi på detta kommer vi missa väldigt många potentiella medlemmar.

Under November månad så genomförde vi vad vi kallar för Framtidens Elektriker on tour. Här hämtade vi inspiration från Byggnads medlemsbuss som åkte från söder till norr förra året och värvade medlemmar.

Vi valde att testa detta under en vecka i VK15 i syfte att öka medvetenheten bland unga elektriker och framtida elektriker i det området, och ge de aktiva ungdomarna i VK15 en framtida plattform att jobba med.

Veckan resulterade i över 200 samtal med både medlemmar och förhoppningsvis framtida medlemmar. Studerande personer i skolorna som efter denna veckan nu har en breddare kunskap och förståelse över hur arbetsmarknaden fungerar och vikten av kollektivavtal.

Vi har mötts av många positiva reaktionen efter den veckan och vår turné var väldigt uppskattad. Det är tillsammans vi är starka och vi behöver synas mer ute i skolorna och på arbetsplatserna.

Framtidens Elektriker ska också vara en blåslampa – både gentemot Elektrikerförbundet, så att frågor som är viktiga för ungdomen kommer fram i ljuset, men framförallt gentemot våra motparter och Svenskt Näringsliv.

Framtidens Eklektiker kommer inte sitta tysta medan Svenskt Näringsliv gör allt vad det kan för att förstöra det som vi tillsammans har byggt upp: Ett system som bygger på solidaritet och omtanke mellan människor.

Det är tillsammans vi är starka och vi behöver synas mer ute i skolorna och på arbetsplatserna.

Jonas Eriksson

Vi lever i en tid nu där fackföreningar behövs mer än någonsin, både på arbetsmarknaden men samtidigt för samhällsutveckling. Inget vi har idag har vi fått utan en kamp och vi kommer inte låta denna kampen gå obemärkt förbi.

Vi har därför tagit fram flera förslag till förbättringar i våra kollektivavtal, som kommer förbättra unga elektrikers arbetssituation. Där mer fritid, satsning på utbildning, radikal höjning av minimilöner i avtalet och mycket mer står i fokus i de motioner vi skickat in till Elektrikerförbundet.

2020 är det avtalsrörelse. Det är upp till oss alla att se till att vi får det vi förtjänar. Men för att ha handlingskraft måste vi vara många. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att prata med sina kollegor på arbetsplatsen om vikten av ett fackligt medlemskap.

Tillsammans är vi starka!