Då var det dags att återgå till vardagen igen efter en avkopplande jul- och nyårshelg.

Till slut kom vintern även till Stockholm och snöskottningen pågår för fullt. Ett grått december gick över i ett lite ljusare januari. Vi får hoppas det samma gäller för 2021. 

Med lite tur så blir 2021 ett år fyllt av fler upplyftande nyheter än det förra året.

Jag tror dock tyvärr att året fortsatt kommer präglas av alla de begränsningar och tragedier coronapandemin för med sig, men jag hoppas att vaccinationerna fortsätter i en hög takt så att vi någon gång framöver kan återgå till ett nytt, normalt liv. 

Ett akut problem i pandemins fotspår är bristen på lärlingsplatser. Under 2020 anställdes bara 823 lärlingar, 554 färre än året innan.

Våga också ta steget, chansen, att låta företaget utvecklas och lägga offerter på nya typer av jobb.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag vill därför uppmana elföretagen att söka med ljus och lykta efter möjlighet att ta emot en lärling.

Använd yrkesintroduktionsanställningar – eller varför inte prata med konkurrenten om ni kan dela på en eller två lärlingar. 

Pontus Boström vid en bilväg i stadsmiljö

Rådet till nyexade elektriker: Plugga vidare och över­vintra pan­de­min

Lärlingskrisen

Intervju

Våga också ta steget, chansen, att låta företaget utvecklas och lägga offerter på nya typer av jobb. Det kan vara mätarbyten, solel, datanät eller larm.

Vi kommer fortsätta arbeta tillsammans med IN kring lärlingsfrågor och följa utvecklingen noga under året.  

Även frågan om LAS-framtid kommer följa oss under 2021.

Regeringskansliet har nyligen tillsatt utredningar utifrån förra årets partsöverenskommelse mellan SN och PTK.

Efter det blir det troligtvis ytterligare utredningar innan regeringen till sist lägger fram en proposition. 

Den förnybara sektorn växer, hemlarm blir allt vanligare och nätverk byggs ut. Kollektivavtalen måste följa med i utvecklingen.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Året kommer också präglas av förberedelser inför 2022, då nästa förbundsmöte ska hållas. 

Inför mötet har vi tillsatt flera utredningar. Dels ska förbundet ta fram och anta långsiktiga mål för kommande avtalsrörelser, ett arbete som redan kommit en bit.

Urban Pettersson

”Den Las-strid vi har bedrivit är förlorad”

Frågan om förändringar i Las

Intervju

Vi ska se över stadgarna, samt bland annat göra en framtidsanalys av våra branscher för att se vilken riktning vi tror att våra yrken tar. 

Teknikutvecklingen går fort. På installationssidan ser vi att strukturomvandlingen både leder till mer repetitiva och fler kvalificerade arbetsuppgifter samtidigt.

Nya företag slår sig in på marknaden och våra mindre avtal växer. Möjligheten att resa ökar, och hantverkare utstationeras fortsatt i hög grad – något våra branscher enbart sett i en begränsad utsträckning så här långt.

Den förnybara sektorn växer, hemlarm blir allt vanligare och nätverk byggs ut. Kollektivavtalen måste följa med i utvecklingen. 

Framtiden är oviss, och 2021 kommer inte heller bli något vanligt år.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Under året kommer vi hålla medlemssamtal för att se vad ni tror kommer hända med våra yrken och branscher som underlag till rapporten.

Framtiden är runt hörnet och vi kan inte bromsa. Vi behöver därför göra en långsiktig analys av vart vi tror framtiden tar oss, så vi kan vara med och forma den. 

Framtiden är oviss, och 2021 kommer inte heller bli något vanligt år. Vi har mycket arbete framför oss, inte minst i att fortsätta värva medlemmar trots att tillgången till arbetsplatser blivit sämre under pandemin.

Jag hoppas verkligen att du fått lite återhämtning under jul- och nyårshelgen och är redo att ta dig an årets utmaningar.  

    
Urban Pettersson
förbundsordförande Elektrikerna