För att underlätta ackordsmätningen av styr- och reglerarbeten i till exemplet fläktrum eller vid servicearbeten, har förbundet lagt in nya centrala mallar i Ackordswebben.

Dessa mallar kan naturligtvis även användas vid mätning av andra typer arbeten.

Centrala mallar tillhandahålls av Elektrikerna och är tillgängliga för samtliga ackordsansvariga med konto i Ackordswebben.

Centrala mallar ska ses som ett hjälpmedel. Det kan behövas lägga till eller tag bort rader i mallen utifrån hur ditt arbete ser ut.

Du hittar centrala mallarna genom att:

  • Öppna ditt ackordsunderlag
  • Välj mätblad
  • Tryck på ATL-rader
  • Välj Hämta Mall/recept
  • Filtrera eller sök:
  • Välj vilken central mall du vill hämta. Du kan se vilka rader mallen innehåller genom att trycka på visa.
  • Tryck på lägg till. Nu har ditt mätblad uppdaterats med raderna från den centrala mallen du valt.

Recept och mallar

Ett recept och en mall kan innehålla ett godtyckligt antal ATL-rader.

Skillnaden mellan ett recept och en mall i Ackordswebben är att ett recept innehåller ATL-rader med enhet angiven, och ATL-rader i en mall saknar information om enheter.

Ett frågetecken i en pratbubbla

Har du en mall eller recept som du tror skulle underlätta ackordsmätningen vid till exempel servicearbeten, och skulle vilja dela med dig till alla ackordsanvändare?

Hör då av dig till tomas.jansson@sef.se.

Läs mer om recept och mallar i Ackordswebben eller se instruktionsfilmerna för AckordswebbenElektrikernas Youtube kanal.

Bild: Colourbox

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.