Linda-Li Käld beskriver förhandlingsläget som hopplöst. Parterna kommer inte framåt. 

– De bara väntar ut oss och är inte intresserade av att förhandla. 

Motorbranschens arbetsgivareförbund och Målareförbundet är överens om att höja lönerna med 5,4 procent i ett avtal om 29 månader enligt industriavtalets normerande märke.

De är också överens om insamling och uppräkning av lön för de som tjänar mindre än 26 100, som är det låglöneknä som finns med i industriavtalet. Den delen har det inte varit diskussion om. 

– Men de vill inte gå med på vårt krav att höja minimilönerna med samma krontal som utgående lön. Vi vill få upp lönerna för de som tjänar allra lägst. De vill höja tre yrkeskategorier men inte de lägst avlönade i kategori c-f i avtalet, säger Linda-Li Käld. 

Övertidsersättningen har inte höjts sedan 1984. Det är för billigt för arbetsgivaren att ta ut anställda på övertid.

Linda-Li Käld, Målarnas förhandlare på lackavtalet

Det är också tvärnit för fackets krav på höjd övertidsersättning och att lackerarna ska få besked om övertid tidigare en sista måltidsrasten. 

– Övertidsersättningen har inte höjts sedan 1984. Det är för billigt för arbetsgivaren att ta ut anställda på övertid, kostar det mer så planerar de bättre, säger Linda-Li Käld. 

En knuten näve med en blixt i, över en bakgrund av el-verktyg.

Verktygslådan

Strejk på jobbet? Detta gäller!

Så funkar det

Fackens krav på ökad avsättning till pension och anställningstrygghet för gravida får inte heller något gehör. 

När parterna har förhandlat under veckan så har arbetsgivarna backat från kravet på att ändra arbetstiderna till 05-22.  

– I och med varslet är ju allt på banan igen så det återstår att se vad resultatet blir, säger Linda-Li Käld. 

Målarna har nu sagt upp avtalet och samtidigt varslat om konfliktåtgärder i två etapper.

Det första varslet träder i kraft måndagen den 21 december 2020 klockan 14.00, och gäller nyanställningsblockad och stopp för övertid på ett antal företag (se nedan).

Nästa varsel ligger torsdagen den 7 januari 2021 klockan 14.00, och omfattar då arbetsnedläggelse för arbetsuppgifter på avtalsområdet på samma företag. 

Varsel om utökade stridsåtgärder kommer att läggas om företag försöker kringgå stridsåtgärderna.

Varslet omfattar följande företag och arbetsplatser:

Företag

 • CS Ronneby Lackcenter AB, Ronneby
 • Be-Ge I-B Lackering AB, Oskarshamn
 • MPA Måleriproduktion Norrland AB, Själevad
 • Sundsvallslacken, Anders Hultgren AB, Kvissleby
 • Wico Vik AB, Arvika
 • Katrineholms Industrilackering AB, Katrineholm
 • LACK SERVICE LAHOLM AB, Laholm
 • MIKAEL LUND AUTOMOTIVE GROUP AB, Mariestad
 • Halmstad Billackering & Karosseri AB, Halmstad
 • Kristinehamnslacken Tunga Fordon AB, Kristinehamn

Arbetsplatser

 • PIERRE BILLACKERING AB, Västerås
 • PIERRE BILLACKERING AB, Skara
 • PIERRE BILLACKERING AB, Lidköping
 • PIERRE BILLACKERING AB, Skövde
 • PIERRE BILLACKERING AB, Vänersborg
 • MPA Måleriproduktion Coating AB, Västerås
 • MPA Måleriproduktion Coating AB, Västerås
 • WERKSTA SWEDEN AB, Örebro
 • SVANSTRÖMS LACKERINGAR AKTIEBOLAG, Smedjebacken
 • SVANSTRÖMS LACKERINGAR AKTIEBOLAG, Smedjebacken
 • Atracco Auto AB, Kristianstad

Några av Målareförbundets yrkanden: 

Löneökning 

Löneökningar med avtalets värde om 5,4%. Lägsta lönerna ska höjas tillika utgående lön med samma kronpåslag under år 2020 samt år 2022. 

Anställningsskydd för gravida 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i dag ett skydd i lagen om anställningsskydd för de som är föräldralediga. Detta skydd finns nu även för personer som är lediga med graviditetspenning i samtliga kollektivavtal där Målareförbundet är part förutom i Lackavtalet.

Målarna vill att samma skydd ges till gravida lackerare.

”På företag med moderna kollektivavtal behöver inte gravida arbetstagare, som är sjukskrivna på grund av graviditetsbesvär eller som går på graviditetspenning, avsluta sin anställning på grund av arbetsbrist”, skriver Målarna i sitt varsel.  

Arbetsmiljö 

Målarna skriver i sitt varsel att: ”I vår bransch ska diskriminering och kränkande särbehandling inte förekomma på arbetsplatserna, det platsar inte på ett företag med ett modernt kollektivavtal!”

…och:

”Arbetsgivaren ska informera och utbilda arbetstagare om hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med kemiska riskkällor som förekommer i verksamheten och hur dessa risker ska förebyggas.”

Övertid 

Målarna anser att nivån på övertidsersättningen är för låg, och att den bör justeras uppåt. 

Avtalspension 

Målarna vill öka pensionsavsättningen till avtalspensionen.

Kompensationsledighet 

”Avtalets angivna regler för kompensationsledighet är bra och bidrar till den anställdes möjlighet till att kunna kombinera arbets- och familjeliv. Med en fortsatt utbyggnad av kompensationsledigheten och att arbetstagaren bestämmer över förläggningen av densamma ger större möjlighet till detta”, skriver Målarna i varslet.

Yrkesgrupper 

”I avtalet regleras minimilönerna för särskilda yrkesgrupper. Protokollsanteckningarna reglerar de yrkesgrupper arbetstagaren ska placeras i. Svenska Målareförbundet yrkade i avtalsförhandlingarna 2017 på att det tillförs en arbetsgrupp som ser över protokollsanteckningarna i syfte att förtydliga definitionerna. Detta arbete avslutades i februari 2020”, skriver Målarna i sitt varsel.