Det var i samband med att Caverion släppte sin delrapport för tredje kvartalet som beskedet kom om neddragningarna.

Bolagets rörelseresultat i juli-september var 13,9 miljoner euro, vilket är 26,5 procent mindre än motsvarande period förra året. 

Den lågkonjunktur som orsakats av coronaviruspandemin hade en betydande inverkan på dess verksamhet.

– På grund av den nuvarande nedgången och dess inverkan på våra intäkter planerar vi att proaktivt ytterligare effektivisera och justera vår verksamhet, säger Caverions koncernchef Ari Lehtoranta i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Som ett resultat av de planerade åtgärderna uppskattar vi att företagets personalantal kommer att minska med cirka 500 i slutet av första halvåret 2021, men en stor del av de minskningar som planeras genomförs i slutet av 2020.

Beskedet berör 500 personer i en organisation med 16 000 medarbetare i 11 länder och är inte relaterat till en specifik yrkesgrupp.

Juha Mennander, vd Caverion Sverige.

Juha Mennander är vd för Caverions svenska del, med över 2600 anställda. Tidningen ber honom om en kommentar.

Hur berörs Caverion Sverige av detta?

– För vår del innebär detta att vi som alltid anpassar vår organisation lokalt och det gör vi, och har redan gjort, inom ordinarie verksamhet. I vår vardag ingår att anpassa vår styrka och vår organisation efter marknadsförutsättningar, orderstock, lönsamhet, effektivitet och bästa arbetssätt.

Är det några särskilda yrkesgrupper som berörs?

– Beskedet berör 500 personer i en organisation med 16 000 medarbetare i 11 länder och är inte relaterat till en specifik yrkesgrupp. Vi skapar helt enkelt en stark kundnära organisation rustad för en smart och hållbar framtid.

Juha Mennander vd, Caverion Sverige
Juha Mennander, vd Caverion Sverige