Caverion gick med 108 miljoner svenska kronor i förlust under 2016. Enligt företagets nya vd Ari Lehtoranta ligger de största problemen i Sverige.
– Vi har gjort ett bra jobb och kunderna är nöjda, men vi har tagit för lång tid på oss.

Vi sökte tillväxt, men vi har inte lyckats genomföra projekten, sa Lehtoranta vid en videosänd presskonferens om årsbokslutet.
Han pekar på att det varit problem från kalkylering och anbud till genomförande.

Redan under 2015 började Caverion få problem. Under 2016 har det skett en del byten på olika chefsposter. Dessutom har varslen duggat tätt. Totalt har 1060 tjänster försvunnit i hela koncernen, de flesta under andra halvåret. I Sverige minskade man med 346 jobb under andra halvåret 2016. Men alla varsel har inte verkställts än.
– Totalt påverkas 400 anställda i Sverige, sa finansdirektören Martti Ala-Härkönen.

Under 2016 har intäkterna för företaget ökat i Finland, men minskat i övriga norden och Tyskland. Störst är minskningen i Sverige.
– I Sverige har vi största utmaningarna, sa Lehtoranta.

Totalt har Caverion 16 900 anställda i hela koncernen varav 3200 i Sverige. Under 2016 la koncernen ut 250 miljoner i arbetet med att rekonstruera företaget.
För framtiden säger nu ledningen att man ska välja noggrannare vilka projekt man går in i.

Per Eklund