En tidigare avdelningschef på Bravida åtalas för grov trolöshet mot huvudman.

Enligt åtalet har den tidigare avdelningschefen förmått en konsultfirma att ställa ut 157 fakturor till ett sammanlagt värde av 5,6 miljoner kronor. Avdelningschefen har själv attesterat fakturorna.

– Min uppfattning är att bolaget har blivit lurat systematiskt under flera års tid och då lurats att betala privata kostnader, säger Robert Engstedt, kammaråklagare vid riksenheten mot korruption.

Liselotte Stray är Sverigeansvarig för kommunikation och press på Bravida. Hon berättar om bakgrunden till åtalet.

Han hade under en längre tid drivit avdelningens verksamhet på ett sätt som inte är förenligt med Bravidas policys och värderingar.

Liselotte Stray, Sverigeansvarig kommunikation och press Bravida

– Hösten 2017 uppkom frågetecken kring en specifik faktura rörande den nu åtalade som ledde till att Bravida började kontrollera historiken bakåt och upptäckte flera felaktigheter. Detta i sin tur ledde till att både en intern och extern utredning inleddes.

Vilka åtgärder vidtog ni?

– Den nu åtalade fick lämna sin anställning i Bravida Sverige med omedelbar verkan den 29 november 2017, när det under utredningens gång kom fram att han under en längre tid drivit avdelningens verksamhet på ett sätt som inte är förenligt med Bravidas policys och värderingar. När utredningarna var slutförda polisanmälde vi den 20 februari 2018.

Har ni anledning att tro att något liknande har hänt tidigare?

– Bravida har och har alltid haft bra och tydliga rutiner och regler för kontering och redovisning. Vi jobbar också ständigt för att förbättra våra rutiner, men vi är ett stort bolag och vi kan inte garantera att vi inte råkar ut för personer som medvetet försöker manipulera systemet.

– Vi tycker det är bra att åtal till slut har väckts och mer än så kan vi inte kommentera i dagsläget utan vi inväntar fallande dom, säger Liselotte Stray.

Vi är ett stort bolag och vi kan inte garantera att vi inte råkar ut för personer som medvetet försöker manipulera systemet.

Liselotte Stray, Sverigeansvarig kommunikation och press Bravida

I bevisningen mot den tidigare avdelningschefen finns bland annat uppgifter om flera olika privata resor som mannen gjort med sin familj.

Därutöver åtalas en ytterligare anställd vid Bravida i målet, denne för tagande av muta.

Enligt åklagarens uppfattning handlar det om att den anställde tagit emot en fyrhjuling och en båt som betalning för att han tillsammans med avdelningschefen attesterat de falska fakturorna.

Åklagaren yrkar även att konsultföretaget som enligt åtalet ställt ut de falska fakturorna åläggs en företagsbot på två miljoner kronor.

– Där kan man inte kan hitta bokföringen, förklarar kammaråklagare Robert Engstedt.