Regeringen ger Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. 

– Energisektorn har länge dominerats av män. Ökad jämställdhet är en grundläggande rättvisefråga och avgörande för att fler kvinnor ska känna sig välkomna i branschen, säger energiminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

I uppdraget ligger att myndigheterna under perioden 2022–2025 ska delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Myndigheterna ska därefter årligen redovisa arbetet med jämställdhetsintegrering i sina årsredovisningar.