Sammanhang: Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om arbetsrätten strandade den första gången natten mot den 1 oktober, den andra gången den 16 oktober. Svenskt Näringsliv och PTK sade ja till det förslag som låg på bordet, ett enat LO nej. Här nedan förklarar Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson varför förbundet sade nej till förslaget. 

Efter att detta skrevs gick regeringen ut och förklarade att förslagen från den utredning som tillsatts i frågan inte kommer att vara aktuella för lagstiftning. Istället är det det förslag som PTK och Svenskt Näringsliv – men inte LO – enats om som kommer att ligga till grund för förslagen.

Att säga nej till slutbudet var enkelt. 

Det var enkelt för att det inte skulle lösa de problem som våra medlemmar brottas med varje dag. Det var ännu enklare när det blev tydligt att det dessutom skulle öka otryggheten på arbetsmarknaden. 

Vi vill dock vara öppna med att den omställningslösning som finns i slutbudet är bra och viktig för många medlemmar.

Men då denna till största del ska finansieras av skattebetalarna kräver den ingen överenskommelse mellan parterna. Denna lösning kan regering och riksdag fatta beslut om imorgon. 

Slutbudet innehöll också en del kosmetiska förbättringar på några områden, såsom bemanning, visstid och hyvling.

Skulle Svenskt Näringslivs förslag bli underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Men dessa var inte ens nära att lösa de gigantiska problem vi ser på dagens arbetsmarknad, eller för den delen nå de gemensamma mål vi varit överens om inom LO. 

Priset vi skulle få betala för dessa justeringar i form av kraftigt försämrad trygghet för våra medlemmar är alldeles för högt.

Vi är helt övertygade om att vi kan driva dessa frågor betydligt bättre i en traditionell avtalsrörelse, utan fredsplikt.

Skulle Svenskt Näringslivs förslag bli underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund.

Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet ”sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd när antalet undantag från turordningen skulle öka i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Vi skulle helt enkelt få en arbetsmarknad som kommer präglas av rädsla och oro. 

Detta är helt oacceptabelt för oss.