Twintier RB 401 T-E har 40 mm käftar och en liten microswitch som startar najningen automatiskt med hjälp av maskinens tyngd mot röret/järnet.

Den najjar på 0,7 sekunder, och den överblivna ”knorren” trycks till och viks ned – vilket är en förbättring mot många modeller.

Inga vassa ändar eller långa svansar lämnas kvar. Fyra olika typer av tråd finns på utbytbara rullar, och maskinen najjar 4000 gånger på en batteriladdning. 

Funkar den för eljobb då?

– Ja, vi har flera kunder som najjar VP-rör. I Holland även golvvärmerör i plast, men då med vår plastbelagda tråd, säger Mark Dale på Ergofast som tar in Max till Sverige.

Ett 20 mm rör och en 12:a armering funkar fint inom de 40 mm, menar han. Max har maskiner med käftar upp till 61 mm av äldre modeller, men då ej med förlängare.

Den finns snart hos flera vanliga grossister i Sverige – men då maskinen kostar en del räknar Ergofast med att uthyrarna blir den vanligaste kunden.

En person använder najningsmaskinen på ett nät av armeringsjärn
Twintier RB 401 T-E najjar på 0,7 sekunder, och den överblivna ”knorren” trycks till och viks ned.