Turbo är ett skruvhandtag där du byter standardbits med ett klick och den kan användas som vanlig mejsel.

Men med ett tryck på en knapp i bakkant av handtaget aktiveras en utväxlingsfunktion så att ett skruvvarv från handen blir fyra mot skruven. 

Den så kallade ”planetväxeln” som hoppar i gång är tillverkad i stål och WERA utlovar ”kraftfull skruvning och enkel finjustering” med ett max vridmoment ända upp till 14 Nm.

Mejseln är låsbar och är helt underhållsfri. Du stänger av funktionen med en ny knapptryckning. 

Lämpligast att använda ”turbon” när skruven ska på plats, medan finjustering, slutdragning och höga vridmoment görs med växeln ur.

I jämförelse med den elektriska konkurrenten är den billigare och du slipper batteriladdning.

På minussidan får du inget LED-lyse och framför allt: turbofunktionen kräver två händer då du måste hålla i kransen fram på handtaget för att det ska fungera.

Den finns i två olika versioner där Kraftform Turbo med tillägget i (isolated) är varianten för elektriker med högsta isoleringsklass på både handtag och bits (IEC 60900, 1 000V).

Tyska WERA har specialiserat sig på handverktyg för proffsanvändning, inte minst mot elektriker, och finns hos flera grossister i Sverige.