Dubbelriktad laddning hemma, eller Vehicle to Home (V2H) kallas tekniken i forskningsprojektet som Hager gör ihop med Audi.

Tanken är att elbilens batteri inte bara ska laddas från hemmets elförsörjning. En mörk, vindstilla dag ska batteriet också vara lagringskällan som försörjer hemmet med el. 

I framtiden kommer ett ökat antal husägare ha en bil som kan lagra energi som genererats av hemmet.

Ulrich Reiner, e-mobilitetsexpert på Hager

Det låter enkelt i teorin, men är i praktiken tekniskt komplicerat. Förutom elproduktion och en laddstation krävs ett smart system för energihantering som håller ordning på och fördelar över- och underskottsel. 

Ett annat ord för tekniken är ”bidirektionellt laddningssystem” och ett pilotprojekt har skissats på i Holland där en hel stadsdel kopplar upp invånarnas bilar till laddstolpar som ger, alternativet tar, el efter var behovet är störst.

Hager och Audis projekt är för det enskilda hushållet.

– I framtiden kommer ett ökat antal husägare ha en bil som kan lagra energi som genererats av hemmet. Kunder med egen solcellsanläggning kan optimera sin mobilitet både när det gäller kostnader och koldioxidförbrukning samtidigt som de avlastar elnätet, säger Ulrich Reiner.