Elektrikerförbundet har tagit fram en folder för gravida och ammande. Detta efter att förbundsstyrelseledamoten Elin Fagerlind noterat att frågorna bland de kvinnliga medlemmarna var många.

– I och med att vi jobbar i byggbranschen där det finns mycket risker så är det extra viktigt att veta vad man ska tänka på, säger Elin Fagerlind.

Hon berättar att det i Elqvinnornas facebook-grupp under lång tid efterfrågats information om vad gravida och ammande bör tänka på.

– Det har varit väldigt svårt att få tag på information för de som frågat, för ombudsmännen har ofta inte haft något bra svar och företagen vet inte hur de ska hantera det, då de ofta bara har haft någon enstaka kvinna på arbetsplatsen tidigare.

Arbetsmiljö under graviditeten:

 • Du som är gravid bör undvika arbetsmoment där du utsätts för helkroppsvibrationer eller kroppsstötar. Tunga lyft ska helst undvikas.
 • Fostret kan få hörselskador åtminstone från och med vecka 26 i graviditeten, det gör att du som gravid behöver undvika bullrande arbetsplatser (över 80db(A)).
 • Se upp med: kvicksilver, bly (finns i gamla kablar), PCB-oljor (kan finnas i gamla kablar).
 • Välj kläder utan flamskydd.
 • Arbetsmiljöverket har en särskild föreskrift om gravida och ammande arbetstagare. Där framgår vilka produkter som är farliga och förbjudna. Där finns också andra risker som din arbetsgivare är skyldig att bedöma och hitta lösningar så din arbetsmiljö blir säker. Det handlar bland annat om ljudnivåer och kemiska ämnen.
 • Som gravid har du rätt att få anpassade skyddskläder av din arbetsgivare.
 • Du kan få graviditetspenning om du har ett fysiskt ansträngande arbete och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten eller om du arbetar i en miljö som kan innebära risker för fostret eller graviditeten.

Läs hela Elektrikerförbundets folder för att få fler tips.

Innehållet i foldern har hämtats just från de frågor som ställts om graviditet och amning i Elqvinnornas facebook-grupp.

Elektriker och gravid: Omplacering ett alternativ när arbetet blir för tungt

Reportage

Elin Fagerlind har tagit reda på svaren genom att ställa frågorna till bland andra Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Försäkringskassan och Afa-försäkring.

– Sedan har såklart inte allt kommit med, men det finns en tanke om att än fler frågor och svar ska finnas på hemsidan så småningom.

Vad har ni fått för respons?

– ”Äntligen!”, ”Jättebra!” Senast i dag såg jag en tjej som hade fått den och visat den för sin arbetsledare.

Föräldraledighet, lag och ekonomi:

 • Du kan få graviditetspenning om du är gravid och:

• Inte kan arbeta för att du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få graviditetspenning.

• Inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. (Gäller inte egenföretagare.)

 • Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen.
 • Enligt lag har du rätt att vara föräldraledig när du tar ut föräldrapenning. När du meddelar din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig ska du också berätta hur länge du planerar att vara ledig. På vissa arbetsplatser kan det finnas kollektivavtal med andra regler, så det kan vara bra att prata både med facket och arbetsgivaren för att veta vad som gäller.
 • Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder eller har vård om ett barn rätt till ledighet från arbetet. Du som har barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig. Du har även rätt till förkortad arbetstid, ner till 75 procent, till dess barnet fyller åtta år eller slutar första klass.
 • Du måste anmäla till din arbetsgivare senast två månader före föräldraledigheten att du ska vara ledig. Om du och arbetsgivaren är överens kan du dela upp ledigheten på flera olika perioder.
 • I föräldraledighetslagen finns också regler som ska skydda dig som är eller ska bli förälder från att missgynnas av arbetsgivaren. Exempelvis är det inte tillåtet att arbetsgivaren säger upp eller avskedar dig för att du är gravid, omplacerar dig eller lönediskriminerar.
 • Avtalsförsäkringen Föräldrapenningtillägg kan ge dig 10 procent extra när du är föräldraledig (eller har rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan), utöver de 80 procent du redan får från Försäkringskassan. Om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

Avtalsförsäkringen gäller fram till dess barnet blivit 18 månader och högst i 180 dagar.

Förutsättningen är att din nuvarande arbetsgivare har kollektivavtal och att du har arbetat där eller hos andra arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren.

Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period.

Glöm bara inte att du själv måste anmäla till AFA Försäkring. Då missar du inte heller premien till din kommande pension när du är föräldraledig.

Ur Installationsavtalet:

Föräldralediga, som inte arbetar vid tidpunkten för en lönerevision, ska på samma villkor som övriga arbetstagare omfattas av lönerevisionen.

Källor: Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, LO, Elektrikerförbundet

https://www.facebook.com/tidningenelektrikern/videos/541710453002778/

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.