• Foto: Pixabay

Arbetsgivaren avslutade kvinnans provanställning när det framkom att hon var gravid. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen företaget på 100 000 kronor.

Enligt det så kallade mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) får en arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara och inte har koppling till graviditeten.

Ärendet som just nu är aktuellt i Arbetsdomstolen handlar om en kvinna som hade en provanställning som managementkonsult på ett konsultföretag i Stockholm. Enligt anmälan berättade kvinnan att hon var gravid för företagets vd, som då uttryckte att företagets ägare inte skulle gilla informationen.

LÄS ÄVEN: Omplacering ett alternativ när arbetet blir för tungt

Under tiden som kvinnan arbetade på företaget fick hon dock löpande uppskattande omdömen och beröm från såväl vd som ägare.

Vid några tillfällen bekräftade vd:n muntligen att kvinnans anställning skulle komma att övergå i en tillsvidareanställning. Därefter måste något ha hänt, för samma dag som kvinnan gick på föräldraledighet träffades kvinnan och vd:n.

Samtalet blev enligt anmälan fientligt då vd:n menade att kvinnan hade orsakat företaget en massa merarbete och i och med sin graviditet kostat bolaget 400 000 kronor.

LÄS ÄVEN: Arbetskläder för gravida

Samma dag som kvinnan kom hem från förlossningen fick hon ett rekommenderat brev med beskedet om att provanställningen skulle komma att avslutas några dagar senare.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen strider bolagets agerande mot diskrimineringslagen. DO yrkar därför att bolaget förpliktas att betala diskrimineringsersättning med 100 000 kronor till kvinnan.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se