Socialdemokraterna rycker ifrån rejält som favoritparti bland LO-förbundens medlemmar. 

I SCB:s stora undersökning av partisympatier i maj angav 42,9 procent av LO-väljarna att de tycker att S är det parti de står närmast. Det är en ökning med tio procentenheter sedan november 2019, skriver Arbetet.

En förklaring till ökningen är troligen coronakrisen. Större kriser brukar kunna gynna det ledande regeringspartiet, som kan uppfattas som tryggt och stabilt. 

Men LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin, tror inte att det är hela förklaringen.

När våra medlemmar ser att S ges möjlighet att driva S-politik, då får partiet stöd.

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

– När våra medlemmar ser att S ges möjlighet att driva S-politik, då får partiet stöd. Det handlar om till exempel höjningen av a-kassan med både höjt tak och att fler kan få ersättning. Det har varit många besvikelser och motgångar, som januariavtalet, innan.

Therese Guovelin varnar dock för att framgången för Socialdemokraterna kan bli kortvarig om partiet inte håller fast vid förbättringarna. 

– Jag hoppas att de förstår vikten av en skälig a-kassa. Det vore politiskt självmord att återgå till de gamla reglerna i januari.

Samtidigt som stödet för S ökat i LO-leden har det minskat för SD. I mätningen för ett halvår sedan var Sverigedemokraterna nästan lika populära som Socialdemokraterna bland LO-medlemmarna.

Då angav 32,1 procent att SD var det parti de stod närmast. Nu har andelen sjunkit till 26,2 procent.

– Det hänger ihop med att det inte varit gängbrottslighet, bilbränder och skjutningar som dominerat löpsedlarna, säger Therese Guovelin.

Vi har ett otroligt viktig jobb framför oss för att inte låta plakatpolitiken ta över igen.

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

Hon säger att det till stor del är oron för gängbrottslighet,  och till viss del invandringen, som får LO-anslutna att stötta SD. 

– Vi har ett otroligt viktig jobb framför oss för att inte låta plakatpolitiken ta över igen.

SD behåller dock tydligt sin plats som näst största parti i LO-leden, före Moderaterna på tredje plats.  

Både S och SD har betydligt starkare stöd i LO-grupperna än i befolkningen i stort. 

Av alla väljare är det 32,2 procent som uppger att Socialdemokraterna är det parti de står närmast medan motsvarande siffra för SD är 16,7 procent.

SCB:s partistympatiundersökning maj 2020 för LO-anslutna

Diagram över innehållet i artikeln
SCB:s partistympatiundersökning maj 2020 för LO-anslutna.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.