I samband med att kvinnan anställdes informerade hon sin chef om sin könsidentitet som kvinna. För sina kollegor dröjde hon dock en tid med att komma ut som kvinna.

Det gjorde hon i samband med att hon påbörjade en medicinsk behandling, och därefter genomgick en juridisk förändring genom att ändra sitt personnummer från man till kvinna.

Vi står upp för vår medlem och anser att företaget har diskriminerat henne.

Niklas Enström, ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor

Hon kom överens med sin chef om att få byta om i kvinnornas omklädningsrum. Detta då hon inte kände sig bekväm med att byta om i männens omklädningsrum.

Alice i röd kappa utomhus

Förlikningen en vinst för Alice

Nyheter

Men det dröjde endast någon dag innan kvinnan fick besked om att hon inte längre fick lov att använda omklädningsrummet för kvinnor. Istället hänvisades hon till att byta om i ett kontorsrum.

När kontorsrummet sedan behövdes för andra ändamål hänvisades hon till att byta om på en toalett.

Anna Norling: ”Det finns olika människor överallt – även inom elektrikeryrket”

Krönikor

Sina kläder och personliga tillhörigheter hänvisades hon till att låsa in i omklädningsrummet för män.

– Det är en tuff sak att komma ut med ett könsbyte. I den utsatta position hon var så litade hon på att allt var okej. Men så fick hon allihop emot sig. Företaget borde ha gått igenom och förberett alla på situationen, säger Niklas Enström.

Det är en tuff sak att komma ut med ett könsbyte. I den utsatta position hon var så litade hon på att allt var okej.

Niklas Enström, ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor (Bild: Tomas Nyberg)

Förbundet anser att sjukhusets agerande är diskriminering och att kvinnan har behandlats sämre än andra kvinnliga arbetstagare, som inte har ändrat könstillhörighet i en jämförbar situation.

Missgynnandet har samband med kön, alltså hennes könstillhörighet, eller alternativt hennes könsöverskridande identitet eller uttryck.

Förbundet kräver att sjukhuset ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.