– Installatörsföretagen har berättat att deras medlemmar ofta har diskussioner med kunderna om vad de får och inte får göra själva. Då är den här tjänsten en hjälp, där de kan visa för kunderna vad som gäller, förklarar Elin Cederholm, projektledare vid Elsäkerhetsverket. 

Bakgrunden till den nya tjänsten är det utbredda problemet med olagliga, och farliga, elinstallationer i de svenska hemmen.

Det ledde till att Elsäkerhetsverket 2017 fick ett regeringsuppdrag som handlade om att utreda möjligheten att ställa regelkrav på märkning eller information vid försäljning av elinstallationsprodukter. 

När konsumenterna inser att en installation inte får göras av vem som helst, så måste de ju ta kontakt med ett registrerat elföretag.

Elin Cederholm, projektledare Elsäkerhetsverket

– Men att sätta regelkrav är en stor och ingripande procedur. Kostsamt för butiker och kostsamt för staten, och vi har viss EU-lagstiftning att ta hänsyn till. Så vårt förslag till regeringen var då att vi vill först pröva med informationsinsatser innan vi går på eventuella regler, säger Elin Cederholm. 

Så 2018 fick Elsäkerhetsverket ett nytt regeringsuppdrag: Att ta fram informationsinsatser vid försäljning av elinstallationsprodukter. 

Det är detta som nu lanseras som Koppla säkert

Koppla säkert är tänkt som ett stöd i butikerna där elinstallationsprodukter säljs. 

Elin Cederholm
Elin Cederholm

– Utgångspunkten har varit att det är vid själva försäljningstillfället som man kan påverka kunderna, förklarar Elin Cederholm. 

Själva tjänsten är ett webbverktyg där man kan söka fram vad privatpersoner får göra, och inte får göra, vad gäller elinstallationer. 

– Tanken är att när en säljare får en fråga från en kund så ska inte säljaren svara utifrån eget huvud, för det här regelverket är ganska svårt, utan istället hänvisa till Koppla säkert och tillsammans med kunden ta fram verktyget på telefonen, eller hänvisa till hemsidan. 

Tjänsten har tagits fram tillsammans med branschen. I referensgruppen har återförsäljare som Biltema, Bauhaus, Jula och Clas Ohlson suttit. Men även Installatörsföretagen, Svensk Handel, Svensk Försäkring och tillverkare som Schneider. 

Vi kommer först om ett par tre år kunna se om fler personer har kunskap om vad man får och inte får göra med el.

Elin Cederholm, projektledare Elsäkerhetsverket

– Det kommer att vara en digital tjänst som är ett nav för all information som krävs. Och det är vi som myndighet som står för innehållet. Vilket innebär att alla som hänvisar till Koppla säkert vet att det är trovärdig information, förklarar Elin Cederholm. 

En kortare digital utbildning för butikspersonalen ingår i konceptet, och en uppdaterad version av tjänsten ”Kolla elföretaget” kommer att finnas i verktyget.

I den nya versionen ska konsumenterna ortsvis kunna söka fram elföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket. 

– Jag skulle till exempel kunna söka på ”Kristinehamn”, och parametern ”får göra eljobb i bostäder” och få fram en lista på företag som registrerat sig för det. För när konsumenterna inser att en installation inte får göras av vem som helst, så måste de ju ta kontakt med ett registrerat elföretag, förklarar Elin Cederholm. 

Två personer pratar på en byggarbetsplats

I den nya versionen av Kolla elföretaget kommer det även att finnas möjlighet för företagen att ha sina kontaktuppgifter och länk till hemsida, för att konsumenterna enkelt ska nå företagen. 

Elsäkerhetsverket ska återrapportera sitt uppdrag om informationsinsatser till regeringen under nästa år. 

– Men det här är ett långsiktigt arbete. Vi kommer först om ett par tre år kunna se om fler personer har kunskap om vad man får och inte får göra med el. Vi kommer att genomföra mätningar så vi ser om våra insatser är de rätta. Sedan kan vi ha en diskussion med regeringen om vi behöver skärpa insatserna till regelkrav, säger Elin Cederholm. 

Koppla säkert lanseras 26 maj. 

Många elolyckor i de svenska hemmen

Varje år skadas omkring 800 personer så pass allvarligt av elolyckor i bostäder att de måste uppsöka sjukvård. Av dessa är omkring 100 barn som skadat sig via trasiga vägguttag. 

Källa: Elsäkerhetsverkets rapport Elsäkerhet i Bostäder (2019).