Dagarna med hemarbete passerar så sakteliga och telefonmötena avlöser varandra. Sedan min förra ledare kan det hänt en hel del.

I och med det extraordinära läge vi befinner oss i har Elektrikerförbundet tecknat avtal om korttidspermittering med våra motparter. Det har medfört en hel del arbete för organisationen att säkerställa att reglerna blir så bra som möjligt, och inte missbrukas.

Jag vill tacka all vår personal för det hårda arbete ni nu gör, trots att omständigheterna kanske inte är de optimala man hade önskat.

Det är tydligt att vi ser en vikande efterfrågan på framför allt servicearbeten.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Trots att korttidspermitteringarna är omfattande har många medlemmar varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Louise Olsson

Covid-19

Trenden bruten – medlems­siff­ror­na ökar

Nyheter

Det är tydligt att vi ser en vikande efterfrågan på framför allt servicearbeten.

Samtidigt kämpar vissa arbetslag med bemanningen, när sjukfrånvaron är ovanligt stor och arbetet löper på som vanligt.

Den dippande konjunkturen och osäkra utsikten för arbetsmarknaden har fört med sig ett ökat inflöde av medlemmar till Elektrikernas A-kassa.

Under mars månad ansökte cirka 1000 personer inträde i a-kassan, något vi får se som positivt då fler omfattas av trygghetssystemet.

Regeringen har under den senaste tiden lanserat flera förändringar av reglerna för a-kassan som gör det enklare att kvalificera sig för ersättning. 

Vi kan också konstatera ett ökat inflöde av medlemmar i förbundet. Till alla er som nu valt att gå med: Varmt välkomna.

Min förhoppning är att du fortsatt ser värdet av medlemskapet om fem år, när konjunkturen åter igen är på uppgång och arbetstillgången är godare.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Min förhoppning är att ni under de kommande månaderna ska slippa utnyttja vår förhandlingshjälp eller inkomstförsäkring, men om olyckan är framme så ska ni veta att vi finns där för er.

En bild på ingången till Elektrikernas a-kassa, med en uppåtpekande pil monterat över.

Covid-19

Tusen nya med­lemmar i a-kass­an på en månad

Nyheter

Därför har vi nyligen fattat beslut om att tillfälligt sänka karenstiden vid förhandlingar som kommit till följd av coronapandemin. 

Jag tycker att det är viktigt att vi visar solidaritet med de arbetskamrater som nu går med i vår förening. Du är välkommen, oavsett om du går med i kristid eller under de lite lugnare åren.

I vår förening står vi upp för varandra, speciellt när det är som svårast.

Min förhoppning är att du fortsatt ser värdet av medlemskapet om fem år, när konjunkturen åter igen är på uppgång och arbetstillgången är godare.  

Coronautbrottet har lett till att vi fått ställa in de medlemsutbildningar vi runt om i landet arrangerar för nya medlemmar, men jag hoppas att du framöver tar chansen att gå dem för att få mer information om hur vi arbetar, och hur du kan vara aktiv i vår förening. 

Jag hoppas att fler ser värdet av vår förening och Elektrikernas a-kassa, så att vi står starka inför höstens avtalsförhandlingar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Fundamentet i vår verksamhet är alla de förtroendevalda ute i klubbar och verksamhetskretsar som gör skyddsronder, informerar om försäkringsvillkor, håller utbildningar och förhandlar.

Spelreklamen och lex Knuters

”Ta an­svar för spel­be­ro­en­de i cor­ona­kris­en”

Debatt

Jag vill därför utmana dig, att också du tar steget och funderar över just hur du skulle vilja göra Elektrikerförbundet bättre.

Förhoppningsvis kan vi under maj månad börja se att viruset är på tillbakagång, men det är svårt att sia om framtiden just nu.

Något som jag däremot hoppas fortsätter är att fler ser värdet av vår förening och Elektrikernas a-kassa, så att vi står starka inför höstens avtalsförhandlingar och kommande utmaningar. 

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande