Karenstiden har kortats till 14 dagar när det gäller arbetsbrist, permittering och korttidsarbete.
Förändringen gäller för nya medlemmar fram till den sista maj 2020.

I övrigt krävs det som vanligt tre månaders medlemskap för att få förhandlings- och rättshjälp. Till exempel tvisteförhandling när man fått fel ersättning enligt kollektivavtalet.