David Widlund är något så ovanligt som brandutredare med såväl el- som brandingenjörs-bakgrund. 

– Ska man bli bra på det här så måste man förstå brandförlopp, man måste kunna tolka och se hur brandskadorna ser ut för att kunna se hur branden har tagit sig fram. Men man är även tvungen att kunna el, säger han och fortsätter:

– Dels handlar det om att se om det är el som orsakat branden, man måste förstå hur eldragningen är gjord i byggnaden, hur det funkar med säkringar och jordfelsbrytare så man kan kolla elen och förstå. Elkunskapen är jätteviktig. 

Genom att installera en timer så ökar man istället brandrisken. Och slösar pengar.

David Widlund, brandutredare

Sedan några år arbetar David Widlund även med att informera såväl räddningstjänster som poliser om elbränder.

När det handlar om myten om kaffebryggarbränder så säger han att det handlar om ett fel som fanns i bryggarna på 1970-talet. 

– Men det felet avhjälptes. I dag har kaffebryggare både termostat och överhettningsskydd, så det finns dubbla skydd. Ändå springer man runt och installerar timer till bryggarna, trots att det är lika stor risk att det börjar brinna i timern som i kaffebryggaren. Genom att installera en timer så ökar man istället brandrisken. Och slösar pengar. 

Varje år brukar det rapporteras ungefär 20 bränder i Sverige orsakade av kaffebryggare, men det brukar handla om att kaffebryggaren står på en spis som någon råkat sätta på, så det är inte faktiska elbränder. 

En annan myt är att element och fläktar som övertäcks startar många bränder. 

– Det står ju på alla element ”får ej övertäckas”, och det är väl klokt, men de blir ju inte så varma. Det krävs att det blir något fel på ett element för att det ska orsaka en brand. Moderna fläktar har termostater, och kanske även överhettningsskydd. 

En tredje myt är att tv-apparater som står i standby-läge är orsak till många bränder. Men sådana bränder är ovanliga, enligt David Widlund.

Säkerställ att alla skruvar är hårt åtdragna, att kabeln sitter fast ordentligt. Ingen plast ska sticka in under skruven, däremot ska det sticka ut lite koppar, så man ser att det inte finns någon plast i kläm

Exempelbild på sladdar

Säkerställ att alla skruvar är hårt åtdragna, att kabeln sitter fast ordentligt. Ingen plast ska sticka in under skruven, däremot ska det sticka ut lite koppar, så man ser att det inte finns någon plast i kläm

– Det är såklart bra för miljön att stänga av en tv helt, men det är ingen vanlig brandorsak. 

En fjärde myt är att kortslutningar är en vanlig brandorsak.

– Det är väldigt ovanligt. En kortslutning är istället en följdskada av en brand. De som påstår att kortslutning är en trolig brandorsak slänger sig med begrepp de inte förstår. 

Produktutvecklingen har inneburit att sådant som kylar och frysar är orsak till allt färre bränder.

David Widlund berättar att tidigare fanns i kylar och frysar ett startrelä av tillverkaren Danfoss, med 20 procent av världsmarknaden, och just detta startrelä startade många bränder.  

– Dagens moderna kylar och frysar har inte det här reläet, så de är mycket säkrare. Dessutom börjar inte plasterna runt dagens startreläer brinna, utan slocknar av sig själva. Och nu har de gamla kylarna och frysarna börjat fasas ut. Därför går statistiken ned. 

David Widlund utomhus

De som påstår att kortslutning är en trolig brandorsak slänger sig med begrepp de inte förstår.

David Widlund, brandutredare

Något som däremot går upp är bränder i elcentraler. 

– Det blir ständigt mer el i hemmen. Ju mer saker vi kopplar in i elcentralerna desto mer strömmar går det. Desto större risk för bränder. 

Och den absolut vanligaste elbranden beror på glappa kontakter. Här har elektriker en viktig uppgift.  

Elsäkerhet och elfaror

Brandman varnar för bränder i elbilar

Reportage

– Det viktigaste är att man säkerställer att alla skruvar är hårt åtdragna, att kabeln sitter fast ordentligt. Man måste även se till att inte plast sticker in under skruven. Däremot ska det sticka ut lite koppar, så man ser att det inte finns någon plast i kläm. Det är jätteviktigt. 

– En annan sak är att om man har kapat metallskenor i centralen så måste man se till att det inte finns kvar metallspån i skenorna. För det kan leda ström genom faserna. 

Det finns numer elektriska skydd som kan upptäcka glappkontakter – så kallade ljusbågsdetektorer. De fungerar som en ljusbågsvakt, men är mindre och kan användas i bostäder.

Och det är något som David Widlund hoppas snart ska nå den svenska marknaden. 

Genom att installera spisvakter kan elektriker göra en skillnad i samhället. Bidra till tryggare hem.

David Widlund, brandutredare

– Det är något jag tror skulle kunna göra stor skillnad för att förhindra elbränder. 

Andra tips från David Widlund är att uppmana särskilt äldre människor att skaffa spisvakt. Detta då torrkokning leder till många tillbud. 

– Genom att installera spisvakter kan elektriker göra en skillnad i samhället. Bidra till tryggare hem. 

En annan viktig uppgift elektriker som utför arbeten i privata bostäder skulle kunna bidra med är att kontrollera om det finns infällda spotlights i hemmen. 

– Elektriker som är ute hos privatpersoner bör vara observanta kring detta och se efter om de är rätt installerade – och informera om att det är bättre med ledlampor än halogenlampor, ur brandsynpunkt. Det skulle kunna förhindra många bränder. 

Elbränder: Myter och sanningar

Elbrandsmyter:

 • Kaffebryggare 
 • Övertäckta element och fläktar
 • Tv-apparater på stand-by
 • Kortslutningar

Riktiga brandfaror:

 • Elcentraler
 • Glapp-kontakter

Tips till elektriker:

 • Installera spisvakter hos äldre personer
 • Kontrollera installationer av infällda spotlights – byt halogon till led

David Widlund

 • Yrke: Brandutredare, brandingenjör, författare. Tidigare arbetat som brandbefäl i Stockholm. 
 • Utbildning: Elgymnasiet på Åland:
  ”Jag praktiserade ett halvår på en elfirma. Det var roligt, men de jag jobbade med var i 50-årsåldern och hade ont i axlar och armbågar, och jag funderade över om jag verkligen ville ha det så längre fram. Samtidigt hade jag bra betyg så jag valde att fortsätta studera”.

  Läste till brandingenjör i Lund, sedan vidareutbildning till brandbefäl, därefter utbildning till brandutredare. 
 • Utgivna böcker:
  – Fackboken ”Elektricitet och bränder – med inriktning på brandutredning”
  – ”Gryningspyromanen – från mobbad tonåring till Sveriges värsta mordbrännare”
  – ”Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd”.