Med ambitionen att bli koldioxidneutralt år 2035 letar Helsingfors stad en mer hållbar energiproduktion. 

Ett led i detta är den globala tävling som staden nu lanserar: Helsinki Energy Challengy, med syfte att hitta framtidens stadsvärmelösning. 

Den pågående klimatförändringen är en global kris som inte kan lösas med enkla, kortsiktiga idéer.

Jan Vapaavuori, borgmästare Helsingfors
Porträttbild Philippe Delorme

”Mer el­ekt­ri­ci­tet kan mil­dra kli­mat­för­än­dring­ar­na”

Nyheter

– Den pågående klimatförändringen är en global kris som inte kan lösas med enkla, kortsiktiga idéer. Då mer än hälften av Helsingfors värmeproduktion kommer från kol, hoppas vi att vår övergång till en hållbar energiproduktion kan bidra till att inspirera andra städer och visa att en övergång är möjlig, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, i ett pressmeddelande.

Tävlingen innebär att föreslå en hållbar värmelösning för Helsingfors. Förslagen får inte baseras på någon form av fossilt bränsle, eller uppvärmning av biomassa. 

Utmaningen är öppen för ansökan från 27 februari 2020 till 31 maj 2020.

Den vinnande lösningen kommer att presenteras i november 2020 och belönas med en miljon euro.