I samband med att de svenska facken inte lyckades hejda Europafackets remissvar om minimilöner intervjuade tidningen den svenska Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S). 

”Vi skulle tvingas allmängiltig­förklara avtalen”

Nyheter

Johan Danielsson sade då att det han tyckte var det största problemet med minimilöner på EU-nivå är att det skulle innebära en politisk inblandning i lönebildningen.

”Troligtvis inte genom att vi skulle behöva införa en lagstadgad minimilön, utan genom att vi tvingas allmängiltigförklara kollektivavtalen, som i Finland”, sade Johan Danielsson.

Tidningen kontaktade därför det finska elfacket, Sähköliitto, men där såg man inte några problem med systemet med allmängiltiga kollektivavtal. 

– De allmängiltiga avtalen garanterar alla i branschen samma arbetsvillkor. Företag kan inte tävla om löner eller andra anställningsvillkor, förklarar Jari Ollila, kollektivavtalsansvarig på Sähköliitto.

Jari Ollila
Jari Ollila, kollektivavtalsansvarig på Sähkölitto.

Systemet med allmängiltiga kollektivavtal har funnits i Finland sedan 1970-talet. Med vissa förändringar under årens lopp.

I dag innebär systemet med allmängiltiga kollektivavtal bland annat att ett kollektivavtal blir allmängiltigt när minst hälften av de anställda i branschen omfattas av det. Arbetsgivarna, även oorganiserade, blir då enligt lag skyldiga att följa avtalet. 

– För Elektrikerförbundets medlemmar garanterar det allmängiltiga avtalet samma anställningsvillkor även om arbetsgivaren inte är organiserad, utvecklar Jari Ollila. 

De svenska facken är kritiska till förslaget att införa minimilöner inom EU, hur ser ni på det?

EU-parlamentet i Bryssel

Facken miss­lyckades: Kunde inte stoppa EU-svar om minimi­löner

Nyheter

– Det finska Elektrikerförbundet är också kritiskt till det. Kollektivavtalsförhandlingar är det rätta sättet att fastställa lön inom olika sektorer. En minimilön skulle förstöra kollektivavtalen, och inte garantera anständiga arbetsvillkor för medlemmarna.

Jari Ollila berättar att fackföreningarna i Finland generellt har haft det tufft under de senaste åren. Den tidigare regeringen försökte försvaga fackföreningarnas ställning. 

Två tecknade streckgubbar puffar på en kula med euro-sedlar i.

Covid-19

Oron: Cor­ona­kris­en kan dri­va på för mini­mi­lön­er i EU

Nyheter

Han nämner även att de finska arbetsgivarna har en önskan att använda Sverige som mall, på så sätt att exportindustrin ska sätta märket för lönerna. 

I elbranschen ser det dock ljusare ut än på många andra håll.

– Organisationsgraden är hög och arbetsmarknaden i elbranschen har varit god.

– Men nu hotar coronaviruset ekonomin också i Finland och företag hotar att permittera och säga upp anställda. 

Text: Anna Norling
Översättning: Minna Pykkölä