Till kursgården Runö i Åkersberga i Stockholm kommer årligen många fackligt förtroendevalda från hela landet. 

En bild på Runö kursgård, med ett porträtt av Claes Thim monterat över

Covid-19

”Rädda facklig utbildning – rädda Runö!”

Debatt

Styrelseledamöter i LO-förbundens fackklubbar men också skyddsombud får utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt. 

Men coronapandemin har satt sina spår även på Runö. Kursgården har i stort sett stängt och därmed har verksamheten kraftigt minskat i omfattning, skriver Arbetet.

Det är ju följden av den här coronapandemin. Det finns ingen verksamhet.

Robert Ekstrand, verksamhetschef på Runö

Flera anställda i konferensverksamheten har redan drabbats av uppsägningar. Nu även lärare. I mitten av mars kom besked om att förhandlingar mellan fack och arbetsgivare skulle ske. 

Förhandlingar som nu har avslutats. Det står klart att både uppsägningar och kortidspermitteringar genomförs för de lärare som jobbar på Runö. 

I nuläget är det oklart hur många som sägs upp respektive korttidspermitteras.

Källan som Arbetet har pratat med är kritisk till besluten om att skära ner så pass mycket på verksamheten. 

Personen poängterar att coronakrisen lett till att LO-facken fått många nya medlemmar den senaste tiden. 

Det borde leda till ett ökat utbildningsbehov framöver, menar hen. Och om personal på Runö sägs upp så minskar möjligheten att kunna tillgodose det behovet. 

Robert Ekstrand, verksamhetschef på Runö, bekräftar att de säger upp och korttidspermitterar anställda, däribland lärare. 

– Det är ju följden av den här coronapandemin. Det finns ingen verksamhet. April, maj, juni och juli är högst osäkra månader. Även augusti. Då måste vi anpassa vår organisation utifrån det för vi tappar ju pengar. Det slår olika hårt mot olika folkhögskolor, men de folkhögskolor som bedriver kortkursverksamhet, konferensverksamhet och uppdragsutbildning slår det mer mot. 

Det finns ju ingen sådan beställning på utbildning från LO eller från LO-förbunden.

Robert Ekstrand, verksamhetschef på Runö

Hur många säger ni upp?

– Vi är inte riktigt klara än så jag vill inte gå in på det, men det är inte all personal. Vi anpassar organisationen. Vi kommer ha kvar personal ur olika yrkesgrupper för att vi ska kunna göra det som det är tänkt att vi ska göra. Vi har kompetens kvar i huset. Sen är det klart att vi kan ha tappat viss kompetens. 

Ni säger upp lärare samtidigt som LO-förbunden får många nya medlemmar nu under coronapandemin. Riskerar det inte bli svårt att möta behovet av facklig utbildning när den värsta krisen väl är över?

– Det finns ju ingen sådan beställning på utbildning från LO eller från LO-förbunden. De har inte landat i någonting kring den ökade mängden medlemmar. Kommer den efterfrågan för nya medlemmar så kommer vi att möta det. Men de första introduktionsutbildningarna håller inte vi utan vi håller i de högre stegen.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset