Man blir väldigt fundersam ibland. Jag sitter här och läser Installatörsföretagens avtalsförslag. De måste leva i en ganska tråkig och dyster värld.

Varje gång det är avtalsrörelse så målar de upp hur dåligt det går för branschen. Senaste avtalsrörelsen 2017 hette det att vi gick in i en högkonjunktur och vi måste vara återhållsamma med våra lönekrav.

Företagen går bra och det byggs som bara den. Varför kan Installatörsföretagen inte säga det?

Claes Thim, Elettan

Nu tre år senare heter det att vi har en stundande lågkonjunktur och måste vara återhållsamma i våra lönekrav.

Varför är det alltid vi arbetare som ska stå tillbaka och vara återhållsamma? Företagen går bra och det byggs som bara den. Varför kan Installatörsföretagen inte säga det?

Toppen på moset så gillar de att slänga sig med ord som ”moderna och flexibla kollektivavtal”.

Det låter bra men när man läser deras förslag så blir man ju gråhårig, om man nu haft något hår.

Det låter bra men när man läser deras förslag så blir man ju gråhårig, om man nu haft något hår.

Claes Thim, Elettan

Stycka upp arbetstiden så vi ska ha 40 timmar snittarbetsveckor räknat på 6 månader, utöka arbetstidens förläggning, försämra utbildningskraven för elektriker. Det är några av deras förslag.

Tycker inte det låter så modernt, men kanske flexibelt från företagens sida.

Har Installatörsföretagen den inställningen så kan de bli en intressant avtalsrörelse. Var ju ett tag sedan vi var ute i konflikt.