Bakgrunden till höjningen är att kassan under många år gått med ett underskott som minskar det egna kapitalet.

Avgiften höjs med 10 kronor

Detta har varit en medveten strategi då kassan fått kritik av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för att ha haft ett för högt eget kapital. 

– Men nu är det dags att bromsa sänkningen av det egna kapitalet, därför höjer vi medlemsavgiften, kommenterar Anna-Lena Lindberg, kassaföreståndare på Elektrikernas a-kassa.

Nu är det dags att bromsa sänkningen av det egna kapitalet, därför höjer vi medlemsavgiften.

Anna-Lena Lindberg, kassaföreståndare Elektrikernas a-kassa

Under 2019 har antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa ökat med 428. I december var medlemsantalet uppe i 28 380.

Antalet medlemmar som under året fått ersättning från a-kassan var 630 stycken. Det tog i genomsnitt fyra veckor för den som anmälde sig som arbetslös att få en utbetalning från a-kassan.