Endast vissa uppgifter fick fördelas nattetid, att lyfta undan fallna träd skulle vänta tills dagsljuset var tillbaka. Men någonstans brast kommunikationen och två elmontörer skickades ändå ut på ett sådant uppdrag under stormnatten i september 2018.

Runt två timmar in på det nya dygnet, med stormen Knud pågående runtom, jobbade därför de båda männen med att lyfta undan ett träd som fallit över en ledning. 

En del av trädet föll över en av dem. Han skadades så illa att han avled några dagar senare. 

Nu krävs hans arbetsgivare, Vattenfall Services Nordic, på två miljoner kronor i företagsbot samt 40 000 kronor i ersättning till en anhörig, skriver Arbetet

Kammaråklagaren Magnus Clase har lagt fram kravet i ett strafföreläggande som skickades förra veckan. Om företaget godtar detta avgörs målet utan rättegång. 

Magnus Clase säger att Vattenfall har sagt sig godta kraven, men det är inte formellt klar förrän strafföreläggandet är undertecknat. 

– Om de skulle bestrida det hamnar det i domstol, säger Magnus Clase till Arbetet.

Men han väntar sig inte någon sådan process.

När stormen Knud drog in över Sverige den 21 september 2018, dagen innan olyckan, utfärdade SMHI en klass 2-varning som låg kvar under eftermiddagen och kvällen. 

Därefter gällde en klass 1-varning, vilket innebär mycket hårda vindbyar. 

Kaj Nielsen, inspektör på Arbetsmiljöverket region mitt, sa till Arbetet i anslutning till olyckan att det inte är tillrådigt att ta ner skog när det blåser så mycket. Christer Carlsson, ombudsman på Seko med ansvar för energibranschen, var också kritisk efter olyckan.

– Nu får utredningen visa exakt hur det gick till, men generellt ska man ju inte vara ute i skogen under de förhållanden som rådde då, med mörker och kraftiga vindar, sa han till Arbetet ett par veckor efteråt.

Möjligheten att alls utkräva ansvar via strafföreläggande på så pass höga belopp som två miljoner kronor är ny sedan årsskiftet. Tidigare låg gränsen på 500 000 kronor, nu är den flyttad till tre miljoner. 

Arbetet skrev tidigare i januari om att åklagaren Lotten Loberg var först med att lägga ett strafföreläggande på två miljoner kronor. Detta riktade sig mot NCC efter en fallolycka med dödlig utgång 2017.

UPPDATERING
I en skriftlig kommentar till Arbetet säger Dag Svensson, vd för Vattenfall Services Nordic:

”Det var en tragisk olycka och jag beklagar verkligen det inträffade. Vattenfall Services Nordic har sedan dess arbetat med uppföljning och rutiner för att förhindra att något liknande någonsin ska inträffa igen, till exempel utför vi inte längre trädfällning i mörker eller stark blåst. Vi har inte mottagit själva strafföreläggandet, däremot har vi vidgått och accepterat de faktiska omständigheterna och förklarat oss beredda att acceptera ett strafföreläggande.”


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.