• Bild: Pixabay/Tomas Nyberg/Pressbilder (Trädet på bilden har inget samband med texten)

  • Petter Johansson Bild: Tomas Nyberg

  • Johan Aspengren, presschef Eon. Foto: Pressbild Eon

  • Jonatan Björck, presschef Ellevio. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

I slutet av september drog stormen Knud in över södra Sverige. En storm som ledde till ett flertal strömavbrott. I arbetet med att återställa elförsörjningen avled två män, utsända av olika elbolag. Båda träffades av fallande träd.

– Det är fruktansvärt för de omkomnas familj, vänner och arbetskamrater, men tyvärr är vi inte jätteförvånade, säger Petter Johansson, ansvarig för kraftverksavtalet i Elektrikerförbundet.

I Högsby i Småland träffades en anställd vid en underentreprenör till elbolaget Eon av ett fallande träd när han deltog i röjningsarbetet efter stormen. Mannen fördes till sjukhus där han senare avled.

– Våra tankar är med hans familj och kollegor, säger Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Två montörer döda efter stormen Knud

I Fjärås utanför Kungsbacka träffades en man som arbetade för Vattenfall Services, på uppdrag av Ellevio, av ett fallande träd under arbetet med att röja upp efter stormen.

Det var när mannen höll på att rensa en ledningsgata som ett träd föll över honom. Mannen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter med allvarliga skador. Hans liv gick inte att rädda.

– Exakt vad som har inträffat är fortfarande oklart, och Ellevio ger nu Vattenfall Services allt stöd vi kan i deras arbete med att utreda vad som har hänt. En person har mist livet under sitt arbetspass och vi måste gå till botten med hur det kunde hända. Säkerhet går alltid främst och en olycka är ett fullständigt misslyckande för oss, säger Ellevios presschef Jonatan Björck.

Båda olyckorna utreds av polis och Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Vattenfall-medarbetare allvarligt skadad efter att ha få ett träd i huvudet

Petter Johansson, ny ansvarig för kraftverksavtalet i Elektrikerförbundet, säger att det inträffade är fruktansvärt, men att han inte är jätteförvånad över att olyckor sker i branschen.

– Det är en farlig bransch. När andra människor kan gå in och gömma sig i stormar och dåligt väder så är det våra medlemmar som måste gå ut och göra de här farliga arbetena.

Han lyfter särskilt pressen på montörerna i branschen.

– Ofta är det så att man inte har de rätta förutsättningarna på grund av att vi har en bransch som är feldimensionerad. Företagen har inte en organisation för att klara det man har tagit på sig. Våra montörer och medlemmar arbetar oerhört mycket, man reser långa sträckor, man jobbar mycket beredskap, man jobbar väldigt mycket övertid.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om

Enligt Petter Johansson är avregleringen av elmarknaden ett tungt bärande skäl till de sämre förutsättningarna för företag och montörer att arbeta säkert.

– Företagen är satta under stenhård press från nätägarna, med upphandlingar som är oerhört konkurrensutsatta. Tyvärr blir konsekvenserna av den här enorma pressen att den går ut över arbetsmiljön, det har vi sett på många håll. Vi har montörer som är trötta för att man har jobbat alldeles för mycket och vi ser att företagen åtar sig mer än vad man har organisation för att klara av. Och den kombinationen när det är ett farligt arbete, det är förödande, säger han och fortsätter:

– Huruvida det i de här specifika fallen är det som är orsaken, det vet jag inte, det får utredningarna utvisa. Men man kan konstatera att för branschen så ökar olycksrisken.

Petter Johansson säger att företagen måste säkerställa att de har en organisation som är anpassad efter det jobb man har tagit på sig.

– I dag ser vi att man har för lite antal anställda för att täcka det behov som finns, utan att pressa de anställda till max.

I dag råder det brist på utbildade kraftverksmontörer. Förbundet arbetar för att öka intresset för yrket och för att fler ska få möjlighet att utbilda sig för att arbeta i branschen.

– Vi försöker bidra så mycket vi kan, prata ute i skolorna, så att vi får ungdomar att aktivt välja att satsa på det här yrket. Vi arbetar även för att få in nyanlända i den här branschen.

LÄS ÄVEN: Boken som ska minska dödsolyckorna på jobbet

Tror du att branschen nu tagit till sig att säkerheten för de anställda måste förbättras?

– Jag hoppas verkligen det. Jag som ny ansvarig kommer verkligen att ha som högsta prioritet att våra medlemmar ska ha rätt att komma hem levande från jobbet. Jag hoppas verkligen att övriga branschen gör allt vad man kan för att det inte ska inträffa igen, och då inte bara med fina ord, utan faktiskt med aktiv handling.

Ellevios presschef, Jonatan Björck säger att säkerhet är en helt central fråga för bolaget i dag. Sedan dödsolyckan i Tyfors 2016, där två estniska montörer avled, har bolaget tagit fram ett ”fokuserat säkerhetsprogram” som bland annat innebär att integrera arbetsmiljö och säkerhet i upphandlingar, ett nytt system för mätning och uppföljning av olyckor och tillbud samt ett program för oannonserade besök i projekt.

– Samma krav gäller för våra egna anställda som våra entreprenörer och deras underentreprenörer. Vi gör ingen skillnad, säger Jonatan Björck.

Johan Aspegren, presschef på Eon, säger att bolaget har säkerheten högst upp på dagordningen.

– Vi har jättestora program där vi utbildar alla våra entreprenörer och alla montörer hos våra entreprenörer i säkerhetsarbete. Naturligtvis funderar vi på om vi kan göra ännu mera. Men i grund och botten vill jag nog ändå påstå att vi gör fantastiskt mycket för att det värsta inte ska hända, eller för att olyckor över huvud taget ska inträffa. Vi ser också att antalet tillbud och incidenter och faktiska olyckor går ner, rätt kraftigt.

Varför hände det som hände i Högsby då?

– Det är massor med utredningar som pågår, och dessa ska vi inte föregripa. Så varför detta hände kommer vi att få svar på, men vi vet inte nu. Visar utredningarna att vi borde gjort ännu mer, eller på ett annat sätt, så är vi öppna för det och ändrar naturligtvis, för det här är såklart ingenting som ska hända, ingenting som får hända.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se