Men siffrorna visar även på ett splittrat förbund. Tina Nordling har fått flest nomineringar från Louise Olssons egen verksamhetskrets: VK1, det vill säga Stockholm-Gotland, samt från VK8: Skåne.

Louise Olsson har å sin sida fått flest nomineringar från VK26 och VK31 där Tina Nordling fått få nomineringar.  

En tabell som visar nomineringarna
Inkomna nomineringar till fyllnadsvalen av 1:e vice ordförande och förhandlingschef. Källa: Elektrikerförbundet

När det gäller nomineringar till fyllnadsvalet efter tidigare förhandlingschef Urban Pettersson är det tydligare vem medlemmarna vill ha. Tillförordnade förhandlingschefen Mikael Pettersson är den ende nominerade som accepterat kandidaturen. Han har fått 115 nomineringar.

Avgörandet i sin hand har nu de 54 ombuden och 11 förbundsstyrelseledamöten (65 totalt).

Valet sker på torsdag, 16 januari, med start 10.00.

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.

Mandaten inför torsdagens fyllnadsval

 • Vk 1 – 8 mandat
 • Vk 2 – 5 mandat
 • Vk 8 – 9 mandat
 • Vk 9 – 7 mandat
 • Vk 10 – 5 mandat
 • Vk 15 – 3 mandat
 • Vk 16 – 2 mandat
 • Vk 21 – 4 mandat
 • Vk 26 – 3 mandat
 • Vk 28 – 5 mandat
 • Vk 31 – 3 mandat