Att bedriva verksamhet utanför Sveriges gränser kanske i första skedet verkar märkligt? Varför ska vi göra det som svenskt fackförbund?

Fackföreningsrörelsen har alltid utmanat makten. Våra motparter finns både på lokal och på global nivå.

På samma sätt som arbetsgivare tidigare kunde spela ut löntagarna på samma arbetsplats mot varandra kan arbetsgivare idag spela ut arbetstagare i olika länder mot varandra.

Ingen ska behöva fara illa till eller dö för att vi ska kunna kolla på fotbolls VM, OS eller vad det må vara.

Jonas Eriksson

För att kunna möta arbetsgivarna på lika villkor måste fackföreningsrörelsen därför utveckla sitt internationella engagemang och samarbeta med fackliga organisationer i andra länder.

Ett perfekt exempel på varför detta är så viktigt är förslaget om EU-minimilöner som kan slå sönder den svenska fackföreningsrörelsen helt.

Under 2019 har jag varit delaktig i olika delar av Elektrikerförbundets internationella verksamhet. Den största verksamhet som jag deltagit i handlar om arbetet som vi genomför tillsammans med vår international BWI (Building and WoodWorkers International)

2019 har jag varit två gånger i Qatar och varit med i BWI-kampanjen ”Decentwork – Fair Play for all teams”, som handlar om att stärka arbetarnas arbetsmiljö, villkor, rättigheter inför mega sport event som VM.

Ingen ska behöva fara illa till eller dö för att vi ska kunna kolla på fotbolls VM, OS eller vad det må vara.

Arbetarnas villkor blir inte bättre för att vi kritiserar valet av land.

Jonas Eriksson

Detta arbete görs primärt genom arbetsmiljöinspektioner på de olika arenorna och boendeanläggningarna som finns. Där vi har full tillgång till att inspektera allt som vi vill inspektera och komma med konkreta lösningar på problem vi ser, fungerar det på samma sätt som en skyddsrond i Sverige.

Med arbetsmiljöinspektioner har vi tillsammans lyckas öka säkerheten på arenorna så att både arbetarna och arbetsgivarna är mer medvetna om de risker som finns.

Arbetarna får nu rätt utbildning för sitt yrke, vilket har lett till att antalet olyckor och dödsfall har minskat.

Boendeförhållandena för de som arbetar på arenorna har förbättrats väldigt mycket. Detta har gjort att risken för sjukdomar på grund av smutsiga boenden och förorenat vatten minskat – vilket kan verka som en liten sak, men i ett land som Qatar är det en stor framgång.

Qatar är ett land man kan spendera timmar på att diskutera hur dåligt det är och hur man ens kan lägga VM i ett land som har en sådan syn på mänskliga och fackliga rättigheter.

Men det hjälper inte arbetarna. Arbetarnas villkor blir inte bättre för att vi kritiserar valet av land.

I Qatar finns det närmare 2 miljoner migrantarbetare och deras vardag ser helt annorlunda ut.

Jonas Eriksson

Detta är bara några saker som har förbättras tack vare svenska fackförbund och BWI med dess medlemsförbund genom att vara på plats.

Men det betyder inte att allt nu är bra i Qatar.

Avtalet som finns mellan BWI och FIFA gäller bara de omkring 100 000 arbetarna som bygger arenorna. I Qatar finns det närmare 2 miljoner migrantarbetare och deras vardag ser helt annorlunda ut.

Men även det lilla gör skillnad för människor som jobbar där varje dag.

Tillsammans gör vi skillnad!