Ett företag i Solna annonserar om att de utför elinstallationstjänster. Dock har de inte registrerat sig som detta i Elsäkerhetsverkets företagsregister, och de har inte heller lämnat in något egenkontrollprogram.

Nu har förvaltningsrätten dömt företaget att betala 100 000 kronor i vite för utebliven registrering, och därutöver 50 000 kronor för att ha brutit mot förbudet att utföra elinstallationstjänster.

Och det riskerar att bli mycket dyrt för företaget, för fler viten är på väg mot rätten. 

Vi kontrollerade med företagen på listan, men de allra flesta sa att de inte hade något samarbete med det aktuella företaget.

Adam Hedbom, jurist vid Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket fick under våren 2018 vetskap om att ett företag i Solna tillhandahåller elinstallationer utan att vara korrekt registrerade i myndighetens register. Företaget var registrerat under verksamhetstypen ”kabelförläggning i mark”, trots att de tydligt annonserade att de utför elinstallationer.

Elsäkerhetsverket kontaktade företaget och begärde ut dess egenkontrollprogram. I sitt svar uppgav företaget att när det gällde elinstallation så använde företaget sig av underleverantörer, och bifogade en lista på tio olika företag som man sade sig använda. 

– Vi kontrollerade med företagen på listan, men de allra flesta sa att de inte hade något samarbete med det aktuella företaget. Några sa att historiskt så hade de haft det, men inte nu längre, berättar Adam Hedbom, jurist vid Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket beslutade då att avregistrera företaget. Nu uppgav Solna-företaget att elarbeten endast uppgick till mindre än 0,1 procent av företagets omsättning.

Trots detta gick det fortsatt att läsa på företagets hemsida att det erbjöd olika slags elinstallationer som alla kräver registrering i Elsäkerhetsverkets företagsregister, en registrerad elinstallatör för regelefterlevnad med auktorisation och ett egenkontrollprogram.

Något som ledde till att Elsäkerhetsverket bedömde att företaget fortsatt tillhandahöll elinstallationstjänster och därför måste uppfylla gällande regelverk. 

I oktober 2018 förelade Elsäkerhetsverket företaget att registrera sig i företagsregistret med korrekta uppgifter, samt att meddela sitt egenkontrollprogram. Företaget fick tre veckor på sig. Annars skulle vite utdömas. 

Adam Hedbom, jurist vid Elsäkerhetsverket.
Adam Hedbom, jurist vid Elsäkerhetsverket.

Något svar kom aldrig från Solna-företaget och nu har ärendet alltså avgjorts i domstol. Förvaltningsrätten går på Elsäkerhetsverkets linje och dömer företaget att betala vite med 100 000 kronor. 

Därutöver har Elsäkerhetsverket lagt ett förbud för företaget att tillhandahålla elinstallationstjänster. Ett förbud förenat med löpande vite: 50 000 kronor per vecka.

Än så länge har ett sådant ärende nått domstolen, som dömt enligt Elsäkerhetsverkets önskemål. Fyra nya vitesförelägganden är på väg mot domstolen, var och en på 50 000 kronor. 

– Vi har inte fått någon som helst respons från det här företaget sedan augusti 2018, så vi har beslutat om löpande viten för företaget, förklarar Adam Hedbom och tillägger: 

– Den här typen av ärenden har vi inte alls många utav. Det här är egentligen det enda som är så här omfattande där vi har använt oss av alla de verktyg vi har. Vi har även gjort en polisanmälan mot det här företaget för olagligt elinstallationsarbete, berättar Adam Hedbom.

Vi har inte fått någon som helst respons från det här företaget sedan augusti 2018.

Adam Hedbom, jurist vid Elsäkerhetsverket

Följer företagen i övrigt de regelverk som finns?

– Med tanke på att vi har omkring 13 000 företag registrerade, så skulle jag inte säga att det finns indikationer på att det inte skulle fungera på rätt sätt. Vi tycker nog att det har varit en ganska bra regeluppfyllning, 

Adam Hedbom säger att den nya lagstiftningen har gjort det svårare för företag som inte håller sig till reglerna. Nu ställs krav på att de företag som ska utföra elinstallationer ska vara registrerade. 

Har du några tips till företagen om vad de bör tänka på?

– De nya reglerna innebär ett företagaransvar, så det är viktigt att företagsledningen har uppmärksamhet på elinstallationsverksamheten och gällande regelverk. Ett annat tips är att gå in på vår webb. Där finns mycket stöd riktat till företagen. 

Solna-företaget annonserar fortfarande, i skrivande stund, om att de utför elinstallationsarbeten. 

Elsäkerhetsverkets ansökningar om utdömande av vite

  • 2017: 3 stycken
  • 2018: 3 stycken
  • 2019: 10 stycken, varav 6 stycken gäller samma företag – det i artikeln ovan.