• Bild: Pixabay (Fotot har inget samband med bilden)

Elsäkerhetsverket får ofta in anmälningar om att företag som är registrerade för kabelförläggning olovligen håller på med annat. Nu hotas 20 kabelförläggningsföretag med vite om mellan 25 000 och 50 000 kronor, skriver Elinstallatören.

Innan sommaren inledde Elsäkerhetsverket ett projekt för att se till att företag som är registrerade för verksamhetstypen ”kabelförläggning i mark” inte egentligen håller på med andra saker.

– I stället för gräv eller entreprenad kan de ha solcell eller el i namnet, och sådan verksamhet får kabelförläggare inte ägna sig åt, säger Elsäkerhetsverkets handläggare Jimmy Grilfve till Elinstallatören.

Runt 600 företag fick ett brev med uppmaningen att kontrollera att de var rätt registrerade. Därefter gjordes en tillsyn hos 65 av dessa företag, vilket resulterade i att några avregistrerade sig från företagsregistret. Andra valde att anställa elinstallatörer och omregistrera sig för att efterleva reglementet.

LÄS ÄVEN: Fackförbund kan gå i graven – har för få medlemmar

Cirka 20 av de berörda företagen har dock inte återkommit med någon respons. Därför skickade Elsäkerhetsverket härom veckan ut förelägganden om vite till dessa företag. Om de inte inom tre veckor återkommer med egenkontrollsprogram och en redogörelse för vilka elnätsbolag de arbetar för, kommer myndigheten att vända sig till domstol.

Beroende på företagens omsättning kan vitesbeloppet i sådana fall komma att uppgå till mellan 25 000 och 50 000 kronor.

Om ett företag är registrerat för ”kabelförläggning i mark” motsvarar det den tidigare behörigheten BB3. Ett sådant företag behöver inte ha någon elinstallatör knuten till sig, och får endast utföra arbeten i ledningar ägda av elnätsbolag. Att installera exempelvis solceller hos privatpersoner med denna behörighet räknas som olagligt elinstallationsarbete.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se