Det var våren 2017 som en lägenhet i Solna skulle renoveras. Nya vitvaror skulle installeras och 3-fas skulle dras från hallen in i köket och anslutas till vitvarorna. Även elektriciteten i hallen skulle dras om. Ett byggföretag fick uppdraget. 

Lägenhetsinnehavaren betalade 130 000 kronor för arbetet, men enligt lägenhetsinnehavarens anmälan till Allmänna reklamationsnämnden visade det sig att företaget inte visste något om målning, bredspackling av väggar, golvläggning eller hur man slipar golv.

Det skulle visa sig att de inte heller visste särskilt mycket om eldragningar. 

Efter renoveringen gick strömmen när kyl, frys och ugn kopplades in. Företaget kom och åtgärdade felet, men vitvarorna fungerade efter detta bara delvis. Varje gång familjen lagade mat slog överbelastningsskyddet av all ström i köket. 

Lägenhetsinnehavaren bad en bekant som tidigare jobbat som elektriker att kontrollera elen i köket, som då upptäckte att alla skyddsjordar var avklippta i köket vilket gjorde all elektronik i köket livsfarlig.

Lägenhetsinnehavaren gjorde även en kontroll på Elsäkerhetsverkets hemsida och upptäckte att företaget inte fanns med där.

Han kontaktade företaget och frågade vem på företaget som har behörighet att dra el. Företaget svarade att det inte fanns någon med behörighet på företaget men att de inte kopplat någon el i den aktuella lägenheten, utan att felen som lägenhetsinnehavaren upptäckt redan fanns när renoveringen påbörjades. 

Efter det att lägenhetsinnehavaren anlitat en elfirma för att gå igenom alla elarbeten som byggföretaget gjort konstaterades mängder med felaktigheter i eldragningarna. 

Lägenhetsinnehavaren kontaktar byggföretaget om felaktigheterna, men får inget svar. 

Då anmäler lägenhetsinnehavaren byggföretaget till Allmänna reklamationsnämnden, som i sin tur får svar av byggföretaget: De har inte utfört några elarbeten i lägenheten, och är därmed inte ansvarigt för några felaktigheter.

Företaget menar även att de informerat lägenhetsinnehavaren om att företaget inte har något elcertifikat. 

Nämnden konstaterar dock att det framgår av ingiven offert att det i arbetet ingick byte och anslutning av el. Nämnden anser vidare att det framgår av utredningen att det arbete som utförts avseende elen inte är fackmässigt gjort. 

Nämnden beslutar därför att byggföretaget ska betala 9 000 kronor till lägenhetsinnehavaren.