Denna text kommer att uppdateras fortlöpande under dagens gång. Scrolla längre ned för mer information om mötet.

Länk: Här kan du hitta alla tidigare artiklar, intervjuer och debattexter som handlar om Jonas Wallins avgång och valet av ny förbundsordförande.


 • Uppdatering 14.21:
  28 röster till Pontus Boström och 38 Urban Pettersson. Därmed står det klart att Urban Pettersson blir Elektrikernas nye ordförande.
 • Uppdatering 14.20:
  Nu ska valresultatet redovisas
 • Uppdatering 14.13:
  Rösträkningen och presentationen pågår fortfarande.
 • Uppdatering 13.56:
  Nu sker rösträkningen.
  Under tiden presenteras en del ur medlemsundersökningen om medlemsavgiften.
  Den visar att en relativt hög andel av medlemmarna tycker att medlemskapet är prisvärt (55 procent) jämfört med andra LO-förbund (31 procent).
 • Uppdatering 13.47:
  Nya bilder från mötet, se galleriet nedan.
 • Uppdatering 13.39:
  Nu sker valet. Var och en av de 54 ombuden och 12 förbundsstyrelseledamöterna har varsin röst. Det står alltså mellan två kandidater: Urban Pettersson och Pontus Boström. Det skulle kunna bli 33 lika, då avgör lotten.
 • Uppdatering 13.31:
  Nu är valet på gång.
 • Uppdatering 13.12:
  Talarkö. Ombuden står i kö för att inta talarstolen för att där ställa frågor till kandidaterna.
 • Uppdatering 13.10:
  Just nu är det fyra personer registrerade på talarlistan innan själva valet ska genomföras.
 • Uppdatering 12.52:
  Martin Berggren, vk31, vill veta kandidaternas syn på de ofta kritiserade medlemsavgifterna. 
  Pontus Boström lyfter bland annat den utredning som kommer att presenteras på det ordinarie CR-mötet i november ”En utredning som är väldigt intressant”.
  Urban Pettersson lyfter bland annat att förbundet även behöver lyfta samhörighetskänslan, ”vi måste även prata om vikten av att vara medlem”.

Pontus Boström

Urban Pettersson

 • Uppdatering 12.51:
  Nya bilder från mötet, se galleriet nedan.
 • Uppdatering 12.37:
  Mötet har nu återupptagits efter lunchpausen.
  Nu får ombuden ställa frågor till de båda kandidaterna. David Wikström, vk1, är först ut.
  ”Hur vill ni att klubbverksamheterna ska utvecklas?”, är hans fråga.
 • Uppdatering 11.30:
  Mötet tar nu lunchpaus. Sedan återupptas mötet med val.
  Mötet, och vår rapportering, kommer att fortsätta 12.30.
 • Uppdatering 11.28:
  ”Det finns ingen motsättning mellan att stärka kollektivavtalet och medlemsorganisering”, enas de båda kandidaterna om. Detta med bakgrund av Elektrikerns intervjuer med de båda kandidaterna.
 • Uppdatering 11.17:
  De båda kandidaterna presenterar sig från talarstolen. Sedan ska valet göras.
 • Uppdatering 11.05:
  Nu går ombuden upp i talarstolen för att förorda sin kandidat.
  Bland dem Johan Jensen, vk10, som yrkar att mötet väljer Pontus Boström som ny förbundsordförande.
  Tina Jacobs, vk21, yrkar å sin sida på Urban Pettersson som ny ordförande.
 • Uppdatering 10.49:
  Claes Thim, vk1, i talarstolen. Han yrkar att valet av förbundsordförande återremitteras. Detta då nomineringsprocessen förändrats då klubbar i detta val inte haft nomineringsrätt.
 • Uppdatering 10.40:
  Nu har tidningen fått komma in i salen igen.
  Nu står centrala valutskottets Patrik Ericsson i talarstolen.
  Det centrala valutskottet förordar Urban Pettersson som ny förbundsordförande.
 • Uppdatering 10.15:
  Mötet har beslutat om lyckta dörrar, vilket innebär att vi inte kommer att kunna rapportera vad som händer under mötet. Vi återkommer när vi blir insläppta igen.
 • Uppdatering 10.11:

Bilder från mötet:

Urban Pettersson

Pontus Boström

Länk: Här kan du hitta alla tidigare artiklar, intervjuer och debattexter som handlar om Jonas Wallins avgång och valet av ny förbundsordförande.

De som har avgörandet i sin hand är de 54 ombuden och, efter Jonas Wallins avgång, 12 förbundsstyrelseledamöterna. 

Det innebär att det skulle kunna bli 33 lika vid en röstomgång där två kandidater ställs mot varandra. Enligt stadgarna är det då lotten som avgör

I det fall det står två kandidater emot varandra kommer röstförfarandet troligen att ske genom sluten omröstning, via lappar och urna.

Som tidigare rapporterat finns det två favoriter bland kandidaterna: förbundets nuvarande förhandlingschef Urban Pettersson, som har fått 236 nomineringar, och förbundets nuvarande andre vice ordförande, Pontus Boström, med 95 nomineringar.

Mötet startar 10.00 och Elektrikern är på plats och rapporterar fortlöpande.

Redovisning av inkomna nomineringar till extra CR den 15 oktober 2019

Mandaten inför tisdagens val av förbundsordförande

 • Vk 1 – 8 mandat
 • Vk 2 – 5 mandat
 • Vk 8 – 9 mandat
 • Vk 9 – 7 mandat
 • Vk 10 – 5 mandat
 • Vk 15 – 3 mandat
 • Vk 16 – 2 mandat
 • Vk 21 – 4 mandat
 • Vk 26 – 3 mandat
 • Vk 28 – 5 mandat
 • Vk 31 – 3 mandat

Länk: Här kan du hitta alla tidigare artiklar, intervjuer och debattexter som handlar om Jonas Wallins avgång och valet av ny förbundsordförande.