Den senaste förstasidan av tidningen dominerades helt av den tidigare förbundsordföranden Jonas Wallins avgång.

Begripligt efter den senaste tidens händelser. Men ett fackförbund är så mycket mer än en enda person. Det gäller även om den personen råkar vara förbundsordförande.

Ett fackförbund är dess medlemmar. Det gäller inte minst Elektrikerförbundet.

I det senaste numret fick vi visserligen möta såväl Jonas Wallin som den tillförordnade förbundsordföranden Per-Håkan Waern, men vi fick även möta Rickard Fäldt, Bosse Johansson, Anne Nordström, Frida Forsström och Olle Strömberg.

Alla medlemmar i Elektrikerförbundet. Alla mycket goda representanter för förbundet.

Det är Rickard, Bosse, Anne, Frida och Olle som bygger det som Elektrikerförbundet är.

Det är Rickard, Bosse, Anne, Frida och Olle som bygger det som Elektrikerförbundet är.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Rickard Fäldt är en av alla klubbordföranden inom Elektrikerförbundet.

Han säger: ”Om hela Sverige fick gå en enda dags facklig grundutbildning så tror jag att samhället skulle se helt annorlunda ut. Även de anställda cheferna har ju sina rättigheter på grund av arbetarrörelsens tidigare kamp.” 

Bosse Johansson är en av alla ackordsansvariga från Elektrikerförbundet som kämpar för kollegornas ackord. Han vann nyligen en ackordstvist mot Bravida.

Nu får han och kollegorna dela på 1,4 miljoner kronor.

Han säger: ”Gubbarna blev ganska glada av beskedet, för det var ju ändå en slant de skulle ha”.

Anne Nordström är en av alla Elektrikerförbundets skyddsombud.

Hon säger: ”Jag var på byggen där ingen brydde sig, så då tog jag tag i det. Det är antingen att vänta in olyckan – eller att ta tag i det själv”. 

Frida Forsström är, precis som Anne Nordström, en av alla Elqvinnor i Elektrikerförbundet.

Hon säger att det inte är så stor skillnad mellan elektrikeryrket och det vårdyrke hon hade tidigare.

”Man hjälper ju människor i båda dessa yrken. Det enda som är skillnad är att man inte fysiskt tar hand om en människa som elektriker. Men el behöver ju alla – det är ett hjälpande yrke”. 

Det är de tillsammans med övriga tusentals medlemmar som gör Elektrikerförbundet till det starka förbund det är i dag.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Olle Strömberg är kraftverksmontören som tillsammans med kollegor startat det tvärfackliga nätverket ”Ingen ska dö på jobbet” för att minska dödsolyckorna i branschen.

Han säger: ”Ombudsmännen har ju svårt att veta hur det är där ute, och vi kan nog vara lite ärligare än vad våra arbetsgivare på entreprenadsidan är”. 

Rickard Fäldt, Bosse Johansson, Anne Nordström, Frida Forsström och Olle Strömberg lyfter alla Elektrikerförbundet på sina axlar.

Det är de tillsammans med övriga tusentals medlemmar som gör Elektrikerförbundet till det starka förbund det är i dag. Det kan vara lätt att glömma när rubrikerna braskar på och enbart lyfter något eller ett par namn.

Lätt att glömma allt fantastiskt jobb som görs av förtroendevalda och medlemmar i förbundets namn, varje dag. 

Var rädda om er där ute!