• Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security och Robert Almerstam, klubbordförande Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security och Robert Almerstam, klubbordförande Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security och Robert Almerstam, klubbordförande Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén. Foto: Anna Norling

 • Robert Almerstam Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security och Robert Almerstam, klubbordförande Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security och Robert Almerstam, klubbordförande Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security och Robert Almerstam, klubbordförande Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security Foto: Anna Norling

 • Michael Aglén, låstekniker vid Stanley security Foto: Anna Norling

När Michael Aglén blev medlem i Elektrikerförbundet i början av 2017 var det särskilt en fråga han ville få upp på dagordningen: låsteknikernas rätt till prestationslön. Nu har ärendet gått hela vägen till Arbetsdomstolen.
– De ville ge mig en förlikning, tysta mig, men jag sa nej. Jag tycker det är solidariskt att alla ska ha rätt till ersättningen, säger låstekniker Michael Aglén.

I december har Elektrikerförbundet två ärenden uppe i Arbetsdomstolen. Båda rör medarbetarna på Stanley security.

Det första ärendet handlar om att låsteknikerna inte får del av det prestationslönesystem som ingår för tekniker i Installationsavtalet, trots att de enligt Elektrikerförbundet ska ha full rätt till det. I Michael Agléns fall: till och med ikryssat på hans anställningsbevis.

– Vi upptäckte inte felaktigheterna förrän Michael uppmärksammade oss på det, säger Robert Almerstam, klubbordförande för Elektrikerförbundet på Stanley security.

LÄS ÄVEN: ”Risk för liv och hälsa” – förbundet stoppar medlems arbete

Efter att Michael Aglén blev medlem gick han en utbildning inom Elektrikerförbundet för att lära sig mer om avtalet. Under utbildningen lyfte han frågan om prestationslönen. Sedan dess har förbundet drivit frågan mot Stanley security. Någon lösning har dock inte nåtts. Därför är det nu upp till Arbetsdomstolen att avgöra frågan.

Dels handlar ärendet om prestationslönen om personfrågan: Michael Agléns rätt till den extra ersättningen, dels om brott mot kollektivavtalet.

– I kollektivavtalet finns en punkt som heter ”prestationslönesystem”, där står det att det ska tecknas ett prestationslönesystem inom sex månader efter avtalets tecknande. Så har inte skett, och där anser vi att företaget begått brott mot kollektivavtalet, förklarar Robert Almerstam.

Totalt är det 15 stycken låstekniker på Stanley som berörs av utslaget i Arbetsdomstolen. Skulle låsteknikerna få rätt till prestationslön handlar det om cirka 3000-4000 kronor mer i månaden.

LÄS ÄVEN: Efter dödsolyckorna – förbundet pressar regeringen

I dag, knappt två år efter att han blev medlem i Elektrikerförbundet, är Michael Aglén skyddsombud och fackligt förtroendevald för lås, Stanley security i Stockholm.

– I företagets tidigare policy så stod att alla tekniker oavsett vilken yrkestillhörighet man hade skulle ingå i bonussystemet. Men de har hållit ute oss hela tiden, berättar han.

Nu går ditt fall upp i Arbetsdomstolen, hur känns det?

– Jag är taggad. Jag kunde ha varit mer egoistisk och sagt att ”ge mig en bra peng, så är jag tyst”, då hade jag ju fått ett belopp, men då hade de ju tystat Sef och alla andra.

Det andra ärendet som ska upp i Arbetsdomstolen handlar om den extra avsättningen till avtalspensionen som ingår i Elektrikerförbundets kollektivavtal.

Stanley security har betalat in den extra pensionen 2009, 2011, 2012 och 2013. Det är övriga år sedan 2009 som striden står om.

Den extra avsättningen till avtalspensionen infördes 2009 i förhandlingar mellan Elektrikerförbundet och dåvarande arbetsgivarorganisationen EiO, dagens Installatörsföretagen. 2010 gick Stanley security ur EiO, och gick med i Almega i stället.

Det var då bolaget upphörde att betala in den extra avsättningen till pensionen för sina anställda. Dock betalade företaget in avgifterna under åren 2011 till 2013. Bolaget menar nu att det var felaktigt.

LÄS ÄVEN: Elektrikernas skyddsombud eftertraktade hos företagen

I dag är den extra avtalspensionen för Elektrikerförbundets avtal 1,5 procent.

– Vi menar att man ska ha exakt samma paket som innan. Men företaget anser inte det, säger Robert Almerstam.

Nu pågår ett detektivarbete med att leta reda på alla de tekniker som kan beröras av den extra pensionen. Det handlar om alla tekniker som arbetat på Stanley under de berörda åren 2010 samt 2014 till 2017.

– Det är litet jobb att hitta alla anställda, de som slutat. Det är pengar som vi anser att de har rätt till, säger Robert Almerstam.

Redaktionen har varit i kontakt med Stanley security som dock valt att inte kommentera ärendena i Arbetsdomstolen.


Företagsavtal

Larm- och säkerhetsavtalet är ett företagsavtal mellan Elektrikerförbundet och Stanley security. Totalt berörs cirka 350 anställda tekniker av avtalet. Dryga 200 är medlemmar i Elektrikerförbundet.

Förra sommaren, juni 2017, tecknades ett nytt branschavtal mellan Elektrikerförbundet och Seko ihop, med Installatörsföretagen. Det är till för alla som arbetar i branschen inom larm och säkerhetsteknik. Det nya avtalet har ett liknande namn som företagsavtalet med Stanley: Larm- och säkerhetsteknikavtalet.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se