• Patrik Nilsson på Assemblin i Arvika, jobbar gärna efter ATL. Han tycker att arbetslaget får ett större engagemang och man får mer att säga till om. Foto: Jan Söderman

Arvika/Insänt

Det handlar om möjlighet att påverka förutsättningar på jobbet och förtjänst – det säger Patrik Nilsson som jobbar på Assemblin i Arvika. Patrik har mätt ett mindre jobb och berättar här om sina tankar gällande ackord.

Patrik jobbar normalt med om-, till- och nybyggnation, men i emellanåt får han lite mindre jobb. Det senaste var ett byte av belysning som han mätte via ATL. Han valde att mäta jobbet eftersom det på företaget är en löneskillnad mellan entreprenad och service, så det är en förtjänstfråga.

På det här jobbet gick allt smidigt, företaget hade fixat det de skulle och allt flöt på bra.

– Att använda ackordswebben var väldigt lättvindigt på mindre jobb. Mäta direkt på arbetsplatsen med mobilen fungerade bra så det mesta mättes så.

LÄS ÄVEN: Han fick upp ögonen för ackorden – nu hjälper David andra att höja lönerna med tusentals kronor

Hur mycket han mäter vet han inte säkert men han mäter de jobb som går av de jobb han får, mycket beror på förutsättningarna på jobbet.

– Jag känner att jag har mer att säga till om när jag mäter, säger Patrik.

Foto: Jan Söderman

 

Men en rättvis lön är också en stor del varför han lämnar in sedlar.

Hur ser företaget på att du mäter?

– Jag upplever att det inte finns något motstånd från företagets sida.

En sak han upplever är att det råder en osäkerhet gällande mätning samt att han skulle önska sig större engagemang från företagen i projekten.

LÄS ÄVEN: Ackord leder till mer pengar och kompetens

På större jobb känner Patrik att om man mäter, upplever han det som att arbetslagets engagemang ökar. Patrik förespråkar därför att fler borde mäta, då han upplever ett större engagemang, ordning och reda på jobbet samt att det främjar produktiviteten.

När någon från Elektrikerna ändå var där, tog Patrik tillfället i akt och ställde frågor hur man prissätter en armatur som han tagit med sig. Då det kommer ny teknik är det bra att diskutera frågor med någon så att man hittar rätt pris på armaturen.

Prissättningen av en armatur intresserar Patrik Nilsson. Foto: Jan Söderman

Text och bild: Jan Söderman

LÄS ÄVEN: Utbildning i ackord